2019

Tidligere

Tid og sted: 25. nov. 2019 09:0027. nov. 2019 16:00, Universitetet i Oslo, avd. Sykepleievitenskap

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kunnskap om pasientforløp og samhandling er et viktig grunnlag for å kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive forskning og innovasjon i arbeidspraksiser som sikrer helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester.

Tid og sted: 12. nov. 2019 12:0014. nov. 2019 14:30, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway

This course focuses on interventions and measurements for health literacy and self-management for non-communicable diseases (NCDs) in the context of primary health care (PHC), based on current research and theory in the field.

Tid og sted: 17. sep. 2019 11:0019. sep. 2019 15:00, Scandic Lillestrøm

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Å videreutvikle den enkelte forskers kunnskaper og ferdigheter i akademisk skriving og deltagelse i akademiske dialoger er avgjørende for både forskningens gjennomføring og kvalitet og for forskningsformidling til ulike målgrupper. Slik kan presentasjon og formidling av ny kunnskap skape dialog i det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet, og kan nå fram og få betydning for kvalitet i tjenestene, samt bidra til at forskningskulturen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene styrkes.

Tid og sted: 17. sep. 2019 11:0019. sep. 2019 15:00, Scandic Lillestrøm

I dette ph.d.-kurset videreutvikles kunnskap, ferdigheter og kompetanse i kunnskapstranslasjon gjennom å arbeide med ulike perspektiver og metoder fra det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet på helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor.

Tid og sted: 16. sep. 2019 11:0019. sep. 2019 16:00, Scandic Lillestrøm

Høstsamlingen til forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE 2019 vil finne sted i uke 38 ved Scandic Lillestrøm.

Samlingen er forbeholdt ph.d. -studenter som er tatt opp på Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er obligatorisk for alle MUNI-HEALTH-CARE-studenter.

Tid og sted: 16. sep. 2019 11:0018. sep. 2019 16:00, Scandic Lillestrøm

Dette ph.d.-kurset tematiserer sentrale aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig legges det vekt på utfordringer knyttet til forskning innenfor denne sektoren. Oversiktsforelesninger på sentrale forskningsfelt vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også tematisere de overordnede organisatoriske, strukturelle og historiske rammene for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Studentene vil presentere sine prosjekter og delta i diskusjoner. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Tid og sted: 5. juni 2019 09:006. juni 2019 16:00, Stjerneblokken, Nedre Ullevål 9

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE arrangerer, i samarbeid med CHARM, doktorgradskurset "Habiliterings- og rehabiliteringsforskning" med fokus på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt deres samhandling med spesialisthelsetjenesten. 

Tid og sted: 8. apr. 2019 12:0010. apr. 2019 14:30, Stjerneblokken, Lille Ullevaal

Metasynthesis is research on qualitative research and several methods have been developed to synthesize qualitative studies in various fields and disciplines. Meta-ethnography is one of the most used interpretative metasynthesis methods in development. Metasynthesis research has the potential to benefit human and societal development, and may contribute to the use of qualitative research findings in decision-making. Metasynthesis research studies may advance the critical philosophical, theoretical and methodological knowledge and discussion that is relevant to the development of qualitative research.

Tid og sted: 24. jan. 2019 10:0025. jan. 2019 16:30, Nedre Ullevål 9, Oslo

Seminaret fokuserer på spørsmål knyttet til design, analyse og fremstilling i ulike sosialkonstruktivistiske tilnærminger innen helseforskning