MUNI-HEALTH-CARE-seminaret 2020

Høstsamlingen til forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE 2020 vil finne sted i uke 37 ved Scandic Lillestrøm.

Samlingen er forbeholdt ph.d.- studenter som er tatt opp på Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og er obligatorisk for alle MUNI-HEALTH-CARE-studenter.

Bildet kan inneholde: produkt, illustrasjon, møbler, diagram.
Foto: Scandic Lillestrøm

Deltakelse

  • Ph.d. studentene har anledning til å ta med seg en av veilederne sine på samlingen 
  • Kull 2020 (førsteårsstudenter) deltar tirsdag 8.sept. til torsdag 10.sept. på introduksjonskurset "De kommunale helse- og omsorgstjenestene som forskningssetting
  • Kull 2019 (andreårsstudenter) deltar onsdag 9.sept. til fredag 11.sept. på kurset "Akademisk skriving - Skriveprosesser og deltakelse i akademiske dialoger"
  • Kull 2018 (tredjeårsstudenter) deltar onsdag 9.sept. til fredag 11.sept. på kurset "Kunnskapstranslasjon og implementering: Forskningens kunnskapsbidrag og implikasjoner for helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor"
Publisert 9. jan. 2020 13:38 - Sist endret 6. mars 2020 14:54