Kurs og seminar

Kommende

Bildet kan inneholde: produkt, illustrasjon, møbler, diagram.
Tid og sted: 20. sep. 202123. sep. 2021, Scandic Lillestrøm

Årets høstsamling til forskerskolen Muni-Health-Care vil finne sted i uke 38. På bakgrunn av at det er vanskelig å forutse Korona-situasjonen generelt, og vaksinasjonsstatus spesielt, er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til gjennomføring av en fysisk samling - men vi håper og tror at vi i september kan ønske alle tre kull ved forskerskolen velkommen til samling på Scandic Lillestrøm.

Tid og sted: 20. sep. 2021 11:0022. sep. 2021 16:00, Scandic Lillestrøm

Dette ph.d.-kurset tematiserer sentrale aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og særlig legges det vekt på utfordringer knyttet til forskning innenfor denne sektoren.

Tid og sted: 21. sep. 2021 12:0023. sep. 2021 16:00, Scandic Lillestrøm

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Å videreutvikle den enkelte forskers kunnskaper og ferdigheter i akademisk skriving og deltagelse i akademiske dialoger er avgjørende for både forskningens gjennomføring og kvalitet og for forskningsformidling til ulike målgrupper.

Tid og sted: 21. sep. 2021 12:0023. sep. 2021 16:00, Scandic Lillestrøm

I dette ph.d.-kurset videreutvikles kunnskap, ferdigheter og kompetanse i kunnskapstranslasjon gjennom å arbeide med ulike perspektiver og metoder fra det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet på helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor.

Tidligere

Tid og sted: 19. apr. 202122. apr. 2021, Zoom

Digitalisering av helse- om omsorgstjenestene har hatt helsepolitisk prioritet i flere tiår. For at mulighetene som følger med digitaliseringen skal kunne brukes til det beste for pasientene, tjenestene og samfunnet, må utvikling, implementering og bruk av dem være fundert i forskningsbasert kunnskap.

Tid og sted: 2. nov. 2020 09:004. nov. 2020 16:00, Universitetet i Oslo

Kunnskap om pasientforløp og samhandling er et viktig grunnlag for å kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive forskning og innovasjon i arbeidspraksiser som sikrer helhetlige pasientforløp og integrerte helse- og omsorgstjenester.

Tid og sted: 9. sep. 2020 10:0011. sep. 2020 15:00, Zoom

I dette ph.d.-kurset videreutvikles kunnskap, ferdigheter og kompetanse i kunnskapstranslasjon gjennom å arbeide med ulike perspektiver og metoder fra det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet på helse- og omsorgstjenestene i kommunal sektor.

Tid og sted: 9. sep. 2020 09:0011. sep. 2020 15:00, Zoom

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE skal bidra til interesse og ekspertise i forskning i og på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Å videreutvikle den enkelte forskers kunnskaper og ferdigheter i akademisk skriving og deltagelse i akademiske dialoger er avgjørende for både forskningens gjennomføring og kvalitet og for forskningsformidling til ulike målgrupper. Slik kan presentasjon og formidling av ny kunnskap skape dialog i det nasjonale og internasjonale forskningsfeltet, og kan nå fram og få betydning for kvalitet i tjenestene, samt bidra til at forskningskulturen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene styrkes.

Tid og sted: 8. sep. 2020 11:0010. sep. 2020 16:00, Scandic Lillestrøm

Dette ph.d.-kurset tematiserer sentrale aspekter ved de kommunale helse- og omsorgstjenestene, særlig legges det vekt på utfordringer knyttet til forskning innenfor denne sektoren. Oversiktsforelesninger på sentrale forskningsfelt vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også tematisere de overordnede organisatoriske, strukturelle og historiske rammene for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Studentene vil presentere sine prosjekter og delta i diskusjoner. Kurset består av forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

Tid og sted: 26. mai 202027. mai 2020, UiT - Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Municipal health care services both consist of and serve a diverse population. Social, economic, historical, and cultural positioning of individuals intersect and impact on individual health, access to and encounters with health care services. Since such intersections have consequences for the provision and reception of care, this is a particularly pertinent area for research.