Retningslinjer for reisestøtte ved Forskerskolen

Deltakere kan søke om reisestøtte dersom kriteriene under er oppfylt.

 • Etter statens reiseregulativ skal reisen gjøres på rimeligst mulig måte
 • Støtte for reise ytes kun til studentene og veiledere som er tilknyttet Forskerskolen. Støtten varierer med kurs og samlinger, og studentene får informasjon om dette på kursets nettside, og/eller ved kurskunngjøringen. Imidlertid, dekker forskerskolen ikke bruk av privat bil, taxi eller diett under kurset eller reisen.
 • Refusjonen skal snarest, og senest innen 1 måned etter reisen leveres inn.
 • Det er to alternativer som benyttes for å foreta oppgjør av reiser.
  • UiO stipendiater/ansatte -  web-basert refusjon (HR portalen)
  • Ikke UiO ansatte - UiO blankett (refusjon av utlegg)

Før/under reisen: Reiser du med digitalt boardingpass, husk å ta skjermbilde med mobiltelefonen for å lagre en kopi av det mobile boardingpasset. 

 

Sjekkliste for utfylling av refusjon:

 1. På blankett: Navn, fødselsnummer, privatadresse, bankkonto (ved betaling til utlandet brukes et eget skjema).
 2. Hva regningen gjelder: Reisested/-formål. Spesifiser hvert enkelt utlegg (pris, reisestrekning o.l.).
 3. Orignaldokumenter legges ved refusjonen. Ved flyreiser må det legges ved dokumentasjon på betalt reise (f.eks. kvittering), og dokumentasjon på at reisen er gjennomført (f.eks. boardingpass, flown ticket e.l.). 
 4. Boardingpass utstedt på papir og andre originalkvitteringer  sendes per brevpost 
 5. All vedlagt dokumentasjon må tydelig vise betalingsgrunnlag = hva utgiften gjelder, og betalingsbekreftelse = at utgiften faktisk er betalt.
 6. Forskerskolen refunderer ikke utlegg til bruk av taxi, utenom helt spesielle tilfeller. Det må alltid redegjøres for årsaken til at ikke–rutegående transportmiddel er benyttet og utgiftene må dokumenteres.
 7. Alle løse kvitteringer må limes på A4 ark ved innlevering, ikke stiftes.
 8. Send refusjon m/vedlegg samlet per brevpost.
Postadresse:

Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE
Institutt for helse og samfunn
Universitetet i Oslo
Postboks 1130 Blindern 
0318 OSLO

 

Publisert 1. feb. 2019 11:26 - Sist endret 10. juli 2020 09:17