Webseminar 4: Teori

Dette seminaret fokuserer på bruk av teori i forskning, særlig i forskning knyttet til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Diskusjonene knyttes opp mot deltakernes egne ph.d.-prosjekter.

Hensikten med seminaret er å øke kunnskapen og bevisstheten om teoretiske valg og hvilke implikasjoner de har for utforming og analyse av forskningsprosjekter, samt få økt kunnskap om ulike måter å bruke teori på i forskning.

Mål for seminaret

  • Belyse problemstillinger knyttet til bruk av teori i stipendiatenes prosjekter
  • Drøfte utfordringer knyttet til bruk av teori i de fremlagte prosjektene
  • Identifisere eventuelle uløste problemstillinger knyttet til bruk av teori i prosjektene
  • Få erfaring med konstruktive kollegiale diskusjoner om sentrale problemstillinger knyttet til bruk av teori i forskning

Forberedelse til seminaret

Alle studentene sender inn et refleksjonsnotat (ca.1, maks 2 sider) i forkant av seminaret. To deltakere legger frem sitt refleksjonsnotat til diskusjon i plenum, og to fungerer som opponenter.  Deretter diskuteres de øvrige stipendiatenes notater. Fremlegg og diskusjoner knyttet til pensumlitteraturen.

Litteratur

  • Creswell J.W. (2014). Research design. Fourth edition Chapter 3; The use of theory (p 51-76) Sage.
  • Sandelowski M. (1993). Theory unmasked: The uses and guises of theory in qualitative research. Research in Nursing & Health; 16: 213-218.
  • Bradbury-Jones C., Taulor J., Herber O. (2014). How theory is used and articulated in qualitative research: Development of a new typology. Social Science & Medicine; 120: 135-41.
  • Velicer, W.J., Cumming, G., Fava, J.L., Proschaska, J.O. & Johnsen, J. (2008) Theory Testing Using Quantitative Predictions of Effect Size. Appl Psychol.; 57(4): 589–608. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2008.00348.x
  • Brick, L.A.D., Velicer, W.F., Redding, C.A., Rossi, J.S. & Prochaska, J.O. (2016) Extending Theory-Based Quantitative Predictions to New Health Behaviors. International Society of Behaviorial Medicine; 23:123–134. https://doi.org/10.1007/s12529-015-9506-y
Publisert 14. jan. 2020 11:11 - Sist endret 27. apr. 2020 12:08