Mette Geil Kollerup

Projektet skal undersøge hjemmesygeplejerskens medicineringspraksis i patientens hjem. Baggrunden var, at hjemmesygeplejerskerne oplevede problemer i varetagelse af patientens medicin efter udskrivelse fra sygehus.

portrett

Mette Geil Kollerup. Foto: privat

Om prosjektet

Projektet er af kommunen skitseret til at omfatte en undersøgelse af området samt udvikling og afprøvning af en indsats, som kan medvirke til at sikre at patienten får den rette medicin efter udskrivelse fra sygehus. Prosjektet er kvalitativt og består af tre indbyrdes afhængige delstudier. Studien er inspireret af etnografisk tilgang og undersøger hjemmesygeplejerskens varetagelse af patientens medicin i eget hjem efter udskrivelse fra sygehus med fokus på at identificere elementer af betydning for, at patienten får den rette medicin. Studie 2 er inspireret af participatorisk tilgang idet hjemmesygeplejersker og forsker samarbejder om udvikling af en ændret praksis, der skal medvirke til at sikre, at patienten får den rette medicin i hjemmet. I studie 3 afprøves og evalueres den ændrede praksis. Som overordnet ramme for studiet anvendes Complex Interventions in Health fra Medical Research Council.

Prosjektets mål

  • At undersøge hjemmesygeplejerskens medicineringspraksis i patientens hjem efter udskrivelse fra sygehus
  • At udvikle og afprøve en indsats, som kan medvirke til at patienten får den rette medicin efter udskrivelse fra sygehus

Prosjektets bakgrunn

Flere patienter udskrives med komplekse behandlingsplaner, som skal varetages i eget hjem af hjemmesygeplejersker og hjemmepleje.  Årsagerne er, at flere ældre lever længere med flere samtidige sygdomme, at der udvikles nye og mere individuelle behandlingsmuligheder og at sygehusbehandlinger bliver mere specialiserede og accelererede. Varetagelse af patientens medicin er identificeret som den mest udfordrende del af en succesfuld udskrivelse. Der er fundet uoverensstemmelser i op til 94% af medicinlisterne ved udskrivelse og størstedelen af de indberettede utilsigtede hændelser fra danske kommuner i 2013 vedrørte varetagelse af medicin. Fejl i medicinen kan indebære alvorlig risiko for patienten i form af komplikationer og nedsat velvære, som kan medføre genindlæggelse eller øget plejebehov. Derfor er der behov for udvikling af praksis ændringer, som kan medvirke til at sikre, at patienten får den rette medicin efter udskrivelse fra sygehus.

Prosjektets tittel

Visiting nurses’ medication management in patients’ homes after hospital discharge. Development and testing of a changed practice.

Publisert 26. jan. 2018 13:28 - Sist endret 15. mars 2019 13:37