Søknad og opptak

Forskerskolen har opptak én gang i året. I 2020 er søknadsfristen 1. mai. Søknadsskjema vil være tilgjengelig på nettsiden fra februar 2020. Svar på søknad om opptak sendes på e-post til søkerne innen 1. juni.

Opptakskriterier

 • Prosjektet må ha klar relevans for den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Prosjektet må være et ph.d.-prosjekt, og finansiering for gjennomføringen må sannsynliggjøres
 • Søkeren er allerede tatt opp, eller skal tas opp, på ph.d.-programmet på sin egen institusjon, fortrinnsvis før uke 37, men senest innen 31/12 det året man søker opptak
 • Opptak baseres på en vurdering av kvalitet og relevans
 • Søkerne må beherske et skandinavisk språk, samt engelsk

I opptaket vil det tas hensyn til fordeling av studenter med tanke på institusjonell og geografisk spredning.

Forskerskolen er tverrfaglig, og prioriterer søkere med helsefaglig bakgrunn (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, medisin, etc.), men vil også ta opp studenter fra sosialfag (sosialt arbeid, logopedi, arbeid/velferd (NAV), etc.) og andre relevante felt innen samfunnsfag.

Studenter blir tatt opp for en periode på  inntil tre år, evt. frem til disputas.

Søknaden må inneholde

 • Kort prosjektsammendrag (maks 300 ord)
 • Publikasjonsplan 
 • Finansieringskilde
 • Begrunnelse for prosjektets relevans for kommunehelsetjenesten 
 • Din motivasjon for å søke opptak på Forskerskolen
 • Vedlegg:
  • Bekreftelse på opptak på ph.d.- program 
  •  En 4-siders prosjektbeskrivelse
  •  Anbefalingsbrev fra hovedveileder

Har du spørsmål?

Publisert 25. apr. 2016 12:01 - Sist endret 24. feb. 2020 15:22