Søknad og opptak

Forskerskolen har opptak én gang i året. I 2020 er søknadsfristen 1. mai. Søknadsskjema vil være tilgjengelig på nettsiden fra februar 2020. Svar på søknad om opptak sendes på e-post til søkerne innen 1. juni.

Opptakskriterier

  • Prosjektet må ha klar relevans for den kommunale helse- og omsorgstjenesten
  • Prosjektet må være et ph.d.-prosjekt, og finansiering for gjennomføringen må sannsynliggjøres
  • Søkeren er allerede tatt opp, eller skal tas opp, på ph.d.-programmet på sin egen institusjon, fortrinnsvis før uke 37, men innen 31/12, det året man søker opptak
  • Opptak baseres på en vurdering av kvalitet og relevans.
  • Søkerne må beherske et skandinavisk språk, samt engelsk

I opptaket vil det tas hensyn til fordeling av studenter med tanke på institusjonell og geografisk spredning.

Forskerskolen er tverrfaglig, og vil prioritere søkere med helsefaglig bakgrunn (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, medisin, etc.), men vil også ta opp studenter fra sosialfag (sosialt arbeid, logopedi, arbeid/velferd (NAV), etc.) og andre relevante felt.

Studenter blir tatt opp for en periode på to-tre år, evt. frem til disputas.

Søknaden må inneholde

  • Beskrivelse av prosjekt, veileder og miljø, program man er opptatt ved (eller skal søke opptak ved), tidspunkt for opptak, finansiering og fremdriftsplan
  • Begrunnelse for prosjektets relevans for kommunehelsetjenesten
  • Din motivasjon for å søke opptak på Forskerskolen
  • Vedlegg: Søkeren må legge ved en 4 siders prosjektplan
  • Vedlegg: Det må følge med anbefaling fra veileder

Søk innen 1. mai (skjema åpner februar 2020)

Har du spørsmål?

Publisert 25. apr. 2016 12:01 - Sist endret 16. jan. 2020 13:35