Utenlandsopphold

En av målsetningene til forskerskolen Muni-Health-Care er å bidra til økt internasjonalisering og nettverksbygging på tvers av institusjoner. I løpet av en treårsperiode ved forskerskolen kan stipendiatene derfor søke om støtte til utenlandsopphold. Veiledere til forskerskolens stipendiater kan også søke om støtte til et utenlandsopphold sammen med sin stipendiat.

Due to the uncertain covid-19 situation, our grants will be postponed until it is possible to travel again.

Vi følger rådene fra norske myndigheter (regjeringen.no)norsk ambassade (regjeringen.no) 

Støtte innvilges etter følgende satser:

 • Utenlandsopphold inntil to uker:                inntil kr 15.000
 • Utenlandsopphold fra to uker til 3 mnd.:    inntil kr 30.000
 • Utenlandsopphold over 3 mnd.:                 inntil kr 50.000
 • Støtte til kurs:                                             inntil kr 15.000

Når reisestøtte er innvilget, følges UiOs regler for dokumentasjon av utgifter. Reisestøtten utbetales etterskuddsvis, og etter regning.

Søknad om støtte

Kriterier for å innvilge støtte:

 • Oppholdet har en klar relevans for ditt forskningsprosjekt
 • Tilsvarende kurs tilbys ikke ved din egen institusjon
 • Kun «harde utgifter» vil bli dekket (flybilletter, kursavgift, husleie)

Søknaden må inneholde følgende opplysninger og vedlegg:

 • Sted (institusjon) og kontaktperson ved institusjonen
 • Tidsrom (dato til dato ved kortere utenlandsopphold og kurs)
 • Oppholdets/ kursets relevans for ditt forskningsprosjekt
 • Budsjett for oppholdet (vedlegg)
 • Ved søknad om støtte til kurs: bekreftelse på kursplass og kursprogram (vedlegg)
 • Ved søknad om støtte til studieopphold: invitasjon fra institusjonen du skal besøke (vedlegg)

Søknaden sendes til MUNI-HEALTH-CARE senest 2 mnd. før planlagt opphold.

Søknaden med vedlegg sendes pr. e-post til koordinator Linda Aasvangen.

Rapport fra utenlandsoppholdet

Mottakere av støtte skriver i etterkant en reiserapport fra utenlandsoppholdet hvor de deler sine erfaringer fra studiestedet. Rapporten legges ut på Forskerskolens hjemmeside under aktuelle saker.

Publisert 1. mars 2017 16:22 - Sist endret 10. mars 2021 13:35