Webseminar

Hensikten med web-seminarene er, gjennom studentfremlegg og diskusjoner i grupper, å bidra til økt kunnskap og refleksjonsnivå om sentrale substansielle, metodologiske og teoretiske spørsmål knyttet til forskning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og bidra til å sikre kvaliteten på den enkelte stipendiats ph.d.-prosjekt.

Seminarene gjennomføres ved at sentrale tema innenfor forskning generelt, og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i særdeleshet, blir tematisert gjennom at framlegg og diskusjoner knyttes opp mot stipendiatenes egne forskningsprosjekt, og drøftes i lys av sentral litteratur.

Alle stipendiatene vil etter tur få anledning til, og blir forventet, å legge frem problemstillinger knyttet til eget prosjekt i web-seminarene.

Videre er hensikten at stipendiatene skal få erfaring i å gi og motta konstruktiv faglig kritikk, «peer review» (kollegaveiledning), og styrke nettverksbyggingen blant stipendiatene. Stipendiatene legger derfor frem problemstillinger knyttet til egne prosjekt på seminarene, og fungerer etter tur som opponenter for hverandre. Seminarene legger dermed til rette for at studentene både skal få fordypet kunnskap og innsikter, samtidig som de øver seg på å gi og ta konstruktiv kritikk. Seminarene ledes av to seniorveiledere.

Publisert 14. aug. 2019 11:38

Webseminar 5-8 er forbeholdt forskerskolens studenter, og er obligatorisk for alle andreårsstudentene. Webseminar 5-6 holdes som regel på høsten, og 7-8 på våren.

Publisert 14. aug. 2019 11:20

Webseminar 1-4 er forbeholdt forskerskolens studenter, og er obligatorisk for alle førsteårsstudentene. Webseminar 1-2 holdes som regel på høsten, og 3-4 på våren.