Innvandrere og legevakt i Oslo

En ny studie viser at innvandrere generelt har en økt representasjon i  pasientpopulasjonen på Allmennavdelingen, særlig gjelder dette arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen.

Oslo legevakt har de siste årene opplevd en økt pasienttilstrømming som ikke samsvarer med den generelle befolkningsøkningen i hovedstaden. Denne studien ser nærmere på ulike pasientgruppers bruk av legevakten i Oslo.  Resultatene viser blant annet at pasienter som hyppigst benytter seg av legevakten rapporterer en lavere tilknytting til fastlegesystemet enn nordmenn. Dette er det viktig å kjenne til, slik at man kan tilrettelegge for en likeverdig og god primærhelsetjeneste for innvandrerbefolkningen i en storby som Oslo.

NAFALM-student og ph.d-stipendiat Sven Eirik Ruud er førsteforfatter på artikkelen som ble publisert i BMC Emergency Medicine i oktober.

Ruud S E, Aga R, Natvig B, Hjortdahl P. Use of emergency care services by immigrants—a survey of walk-in patients who attended the Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. BMC Emergency Medicine (2015) 15:25 Page2of14

Emneord: publikasjoner Av Siri Evju Janssen
Publisert 16. okt. 2015 11:00 - Sist endret 15. mars 2016 14:08