Nettsider med emneord «kurs»

Publisert 28. okt. 2015 07:24

Vi er i gang med kurset  "Introduction to pharmacoepidemiology"  som NAFALM holder sammen med Nasjonal forskerskole i farmasi.

Publisert 13. aug. 2015 08:06

Professor R. Burke Johnson kommer til Universitetet i Tromsø 7.september for å holde en workshop i mixed methods. Han er en svært sentral forsker innenfor dette fagområdet (blanding av kvantitative og kvalitative metoder) og deltakerne vil få solide og kunnskaprike innspill til sin forskning.

Publisert 7. apr. 2015 12:04

For de av dere som ønsker å lære mer om Randomiserte kontrollerte studier:

Publisert 2. apr. 2014 15:50

I samarbeid med Universitetet i Bergen inviterte NAFALM til innføringskurs om kvalitative metoder i allmennmedisinsk forskning i Bergen 24. - 26. mars 2014 i strålende vårvær.

Publisert 11. okt. 2013 12:10

På mandag går startskuddet for Nasjonal forskerskole i allmennmedisin!