Nettsider med emneord «publikasjoner»

Publisert 11. jan. 2016 12:19

I en ny studie nylig publisert i Scand J Prim Health Care, med Heidi Fidjeland som førsteforfatter, kommer det frem at til tross for at fastleger har bred erfaring med oppfølging av kreftpasienter, ønsker de aller fleste ikke å påta seg ansvar for flere kreftpasienter enn de allerede har.

Publisert 16. okt. 2015 11:00

En ny studie viser at innvandrere generelt har en økt representasjon i  pasientpopulasjonen på Allmennavdelingen, særlig gjelder dette arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen.

Publisert 6. mai 2015 08:40

Hvorfor følges ikke retningslinjer i allmennpraksis? Dette er spørsmålet NAFALM-student  Bjarne Austad stiller i en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Quality in Primary Care. Austad er ph.d-stipendiat ved NTNU og allmennlege.