Katrine Wennevold

Prosjektet vil undersøke hvilke faktorer som er viktige for å forklare bruken av fastlegetjenester over tid både i en populasjon og hos enkeltpersoner.

Bildet kan inneholde: solbriller, eyewear, hår, solbriller, ansikt.

Om prosjektet:

De siste ti årene har antall konsultasjoner hos fastlege per person per år økt. Noe av økningen kan forklares av samhandlingsreformen fra 2012, men økningen startet før dette tidspunktet, så det er ikke hele forklaringen. En rapport fra statistisk sentralbyrå (SSB) fra 2009 viser at det er i særlig grad de med høy utdanning som bruker fastlegene. Dette er en kontrast til andre studier som har vist at de som bruker fastlegen mest er personer med lav utdanning og lav sosioøkonomisk status.

Prosjektets mål:

Tromsøundersøkelsen gjør det mulig å følge enkeltpersoner over tid. Ved å se på data fra Tromsøundersøkelsene 4, 5, 6 og 7 (1994 til 2015) sammenstilt med antall fastlegebesøk per år hentet fra «Kontroll og utbetaling av helserefusjoner»-databasen (KUHR) vil vi undersøke hvilke faktorer som er viktige for å forklare bruken av fastlegetjenester over tid både i en populasjon og hos enkeltpersoner.

Prosjektets bakgrunn:

Bruk av fastlegen er et hett tema ved oppstart av studien i 2019, og mer kunnskap om hvilke faktorer som fører folk til fastlegen er viktig for å planlegge strukturen på fastlegeordningen videre.

Prosjektets tittel:

Økende bruk av fastlegen. En longitudinell studie av hvilke faktorer som påvirker bruken av fastlegetjenester basert på data fra Tromsøundersøkelsen.

Publisert 25. okt. 2019 12:58 - Sist endret 25. okt. 2019 12:58