Normer for dekning av reiseutgifter

Normer for dekning av reiseutgifter ved Den nasjonale forskerskolen i allmennmedisin, NAFALM

NAFALM gir reisestøtte til workshops, kurs og konferanser for stipendiater og veiledere. Man kan få dekket ett kurs pr år. (Dette kommer i tillegg til støtten som gis til et utenlandsopphold og et kurs i utlandet i løpet av treårsperioden, og en konferanseavgift pr år):

  • Overnatting innenlands pr.døgn inntil kr 1.600
  • Reise innenlands inntil kr 3.000
  • Drosje dekkes kun etter søknad
  • Parkeringsutgifter dekkes kun i spesielle tilfeller.
  • Dekning av km.godtgjørelse må avtales på forhånd

Øvre grense for dekning av reise og opphold er kr 7.000 pr gang

NAFALM utbetaler ikke diett.

Utgiftene dekkes etter regning.

UiO-ansatte

Lever søknad om refusjon av utlegg i HR-portalen.

Eksterne

Fyll ut skjema for refusjon av utgifter og send til Siri Evju Janssen. Evt km-godtgjørelse for bruk av egen bil (må godkjennes) fylles ut i reiseregningsskjema.

Publisert 7. okt. 2013 15:30 - Sist endret 17. okt. 2019 15:55