English version of this page

Medisinsk humaniora: Antropologi og historie

Forskningsgruppen er en tverrfaglig enhet som arbeider i skjæringspunktet mellom medisin,  samfunnsvitenskap, historie.

Om gruppen

Vårt overordnede fokus er kulturelle og historiske dimensjoner av helse og sykdom, konkretisert i følgende hovedtemaer: funksjonshemming, seksuell og reproduktiv helse, asiatisk medisin, medikalisering av hverdagen, smittsomme sykdommer fra 1700 til i dag, psykiatrihistorie og den medisinske standardiseringens historie.

Samarbeid

  • School of Public Health and Social Sciences at MUHAS in Dar es Salaam, Tanzania
  • Research Networking Programme of the European Science Foundation: Standard drugs and drugs standard
  • Network on Health and Welfare, Disability and Rehabilitation in PRC and Norway
Publisert 5. apr. 2011 13:30 - Sist endret 8. apr. 2022 10:47

Kontakt

Daniel Münster

Hvert semester arrangerer vi Medical Anthropology and Medical History Seminar Series (MAH). Registrer deg her for å motta seminarinvitasjoner.