Den 9. nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade

Utredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og konsekvenser i et familieperspektiv

Konferansekommiteer

Program (PDF versjon)

(med forbehold om endringer):

10:00     Åpning - Cecilie Røe og Ingeborg Dahl Hilstad

Ordstyrer: Angelina Sergeeva

10:10     Brukerens perspektiv; Emilie Duane Nordskog

10:30     Implementering av traumeplan/dekning av rehabiliteringsbehov; status i regionene; Audny Anke, Toril Skandsen, Hanne Langseth Næss, Nada Andelic

11:15     Synsproblemer etter TBI (mekanismer og kartlegging), Marta Berthold Lindstedt. Overlege ved Rehabiliteringsmedicinska Universitetsklinikken Stockholm

11:45     Hørsel og Vestibulær funksjon etter TBI; Fredrik Tjernström

12:15-13:15     Lunsj

Ordstyrer: Mari Rasmussen

13:15     Traumatisk hjerneskade, familiens utfordringer og behov. Anne Norup, Professor, Forskningsenhet for hjerneskaderehabilitering, Københavns Universitetssykehus, Glostrup  

13:45     E posters - Nytt fra norsk forskning og klinisk tilbud (speed presentasjoner)

               - Klikk her for å se alle abstraktene

Ordstyrere: Alexander Olsen og Emilie Howe 

  • Tverdal: Introduksjon av Oslo nevrokirurgisk hodeskade register
  • Lysgård: Nytteverdi av eye-tracking briller i kartlegging av daglige aktiviteter etter hjerneslag
  • Kordt: Kan eye-tracking briller brukes for å kartlegge synsvansker hos pasienter med hjerneslag
  • Toftedahl: Tiltak og bevissthetsnivå ved tidlig hjerneskaderehabilitering
  • Løke: Vedvarende fatigue etter traumatisk hjerneskade – protokoll for en prospektiv studie
  • Borgen: TBI kommune: Individualisert og hjemmebasert traumatisk hjerneskade - Studieprotokoll
  • Forslund: Parforhold og stabilitet over 10 år etter moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade
  • Howe: Premorbide lidelser hos pasienter med vedvarende symptomer etter mild-til-moderat TBI

14:30-14:45     Pause

14:45-16:45     Parallell sesjoner (se tabell nedenfor for timeplan)

17:15-17:30     Pause

Ordstyrer: Ida Borgen

17:20-17:50     Goaloriented community based rehabilitation, involvement of  the families - Laraine Winter

17:50-18:00     Avslutning

Parallell sesjoner

Sanseproblemer etter hjerneskade

Ordstyrer: Signe Benoni Hauge

14:45

Tiltak og behandlingserfaringer fra  praktisk synsrehabilitering etter TBI,  Märta Berthold Lindstedt

15:05

Synsrehabilitering etter TBI, Jan Johansson

15:25

Hørsel og Vestibulær funksjon etter TBI, Fredrik Tjernström (ev behandlingstiltak)

 

15:45

Vestibulær rehabilitering, Ingerid Kleffelgaard

Familieperspektivet

Ordstyrer: Anne Mette Gravaas Berget

14:45

Familiens erfaringer med sykehusbasert rehabilitering, Unn Manskow

15:05

Familiens omsorgsbelastning over tid, Audny Anke

15:25

"Det går bedre etter hvert, det kan ikke bli verre enn det var for oss" - Erfaringer fra pårørende til pasienter i minimalt bevisst tilstand, Marianne Løvstad 

15:40 Familiebasert rehabilitering, Mari Rasmussen

 

10 min     Pause

Behandling og utkomme

Ordstyrer: Signe Benoni Hauge

16:15

Autonom dysfunksjon, kartlegging og behandling, Tiina Ader

16:35

Arbeidsdeltagelse og erfaringer fra arbeidstilrettelegging etter traumatisk hodeskade, Øystein Spjelkavik

16:55

Hvordan går det egentlig med de som har hatt en TBI; Toril Skandsen

Hjerneskade hos barn

Ordstyrer: Sije Reistad Fure

16:15

Nevropsykologisk og psykososiale utkomme hos barn med TBI, Ingvil Laber Holthe/Hilde Dahl

16:35

Funksjon ett og fem år etter moderate og alvorlige hodeskader hos barn, Mari Olsen

16:55

Hjerneavbildning og funksjon etter moderat og alvorlig traumatisk hjerneskade Alexander Olsen

17:35     Aperitif (påmelding kreves)
18:00     Middag (påmelding kreves)

Konferanseavgift :

Tidlig påmelding (før 1.juni 2019): kr. 1300; Med middag: kr.1800

Full pris (fra 2.juni): kr. 1600; Med middag: kr. 2100

Rabatt for studenter og brukerrepresentanter:

Representanter ved brukerorganisasjoner og studenter får 30 % prisreduksjon på konferanseavgiften: Tidlig påmelding: kr.910 (før 1.juni 2019), med middag: kr. 1410; Full pris: kr.1120, med middag: kr. 1620 kr)

Betingelse foredragsholdere:

Inviterte foredragsholdere får dekket konferanseavgift og lunsj

Viktige datoer:

Frist for innsending av abstrakt: 1.september, 2019

Frist for tidlig påmelding:  1.june, 2019

Frist for påmelding:  6.september, 2019

Det arrangeres Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine 2019 på samme hotell dagen etter fra 9.-10.oktober 2019 hvis du er interessert i å være med på begge konferansene. 

 

Overnatting:

Dersom du trenger overnatting hos konferansehotellet med vår avtalepris (kr. 1375), kan du booke rom her (bruk promo code: "charm2019")

Arrangør

Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS
Publisert 27. mars 2018 10:17 - Sist endret 7. okt. 2019 16:48