English version of this page

CHARM

CHARM er et forsknings- og bruker nettverk for rehabiliteringstjenesteforskning.

Bildet kan inneholde: smil, dressbukse, erme, buksedrakt, moro.

Fra venstre: Marit Kirkevold, Ragnhild Hellesø, Cecilie Røe og Grace Engen

 

 

 

 

 

Visjon

 • Fremme kompetanse og kvalitet i rehabiliteringstjenesteforskning.
 • Utvikle og formidle ny kunnskap om innhold ogorganisering av rehabiliteringstjenestene på ulike nivåer og og samhandling på tvers av tjenestenivåer.
 • Fremme innovativ brukermedvirkning i forskning og utvikle kunnskap om nødvendige tiltak for å involvere brukerne i forskning og evaluere effekt av nyskapende brukermedvirkning. 
 • Bidra til implementering av kunnskap og modeller som fremmer tjenester av høy kvalitet til personer som lever med funksjonsutfordringer. 

Aktiviteter

 • Gjennomføre multidisiplinær forskning på tvers av sektorer som fokuserer på organisering av (re)habiliteringstjenestene, arbeidsprosesser/levering av tjenestene og resultater av tjenestene for personer med funksjonshemming.
 • Gjennomføre (re)habiliteringstjenesteforskning  som involverer brukere, deres familier og brukerorganisasjonene og utvikle modeller for å fremme høyere kvalitet i rehabiliteringstjenestene, samt evaluere effekt av  brukermedvirkning i (re)habiliteringstjenesteforskning.
 • Utdanne en ny generasjon av forskere med innovasjonspotensiale og fremme karriereutvikling som sikrer nødvendig kompetanse og kapasitet innenfor (re)habiliteringstjenesteforskning.
 • Bidra til Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE).
 • Arrangere nasjonal seminarer og internasjonale konferanser som inkluderer beslutningstakere innenfor (re)habiliteringstjeneste forskning.
 • Vedlikeholde hjemmeside for kommunikasjon av forskningsaktiviteter, resultater og annen relevant informasjon for brukere og beslutningstakere.
 • Publisere nyhetsbrev.

Organisering

CHARM er tilknyttet Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Forskerskole

CHARM er en av hoved samarbeidspartnerne i Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Forskerskolen skal heve kvaliteten på forskningen og styrke kompetanse, forskningskultur, kunnskap, innovasjon og nettverk innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

 

 

 

Publisert 7. okt. 2011 15:17 - Sist endret 18. jan. 2022 10:04