English version of this page

CHARM - Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services

CHARM er et forsknings- og brukernettverk for rehabiliteringstjenesteforskning.

Bildet kan inneholde: smil, dressbukse, erme, buksedrakt, moro.

Fra venstre: Marit Kirkevold, Ragnhild Hellesø, Cecilie Røe og Grace Engen

CHARM skal:

 • Fremme kompetanse og kvalitet i rehabiliteringstjenesteforskning.
 • Utvikle og formidle ny kunnskap om innhold og organisering av rehabiliteringstjenestene på ulike nivåer og samhandling på tvers av tjenestenivåer.
 • Fremme innovativ brukermedvirkning i forskning og utvikle kunnskap om nødvendige tiltak for å involvere brukerne i forskning og evaluere effekt av nyskapende brukermedvirkning. 
 • Bidra til implementering av kunnskap og modeller som fremmer tjenester av høy kvalitet til personer som lever med funksjonsutfordringer. 

Aktuelt

Arrangement

09 des.
13:00, CHARM lokater
 
Tidligere arrangement

Nettverk

Brukerpanel

Brukerpanelet i CHARM er en ressursbase for brukermedvirkning i habiliterings- og rehabiliteringsrettede forskningsprosjekter. De har lang erfaring med samarbeid på tvers av forskergrupper og tematikk og bidrar med ideskapning og utvikling av prosjekt i tråd med brukere og brukerorganisasjoners interesser. I tillegg bidrar panelet til bedre formidling av forskningsresultater og er involvert i utvikling av modeller for brukermedvirkning i kliniske forskningsprosjekter.

Vårt brukerpanel består av:

- Cerebral Parese-foreningen

 • Randi Væhle

- Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Andreas Habberstad  

- Norsk Revmatikerforbund

 • Jon Hagfors 

- Personskadeforbundet (LTN)

 • Per Oretorp

Sluttrapport fra prosjektet «Brukerrollen i (Re)habiliteringstjenesteforskning»

 

Nasjonalt forskernettverk

Hensikten med det nasjonale nettverket som er etablert er å fremme forskningsaktiviteter og samarbeid på tvers av rehabiliteringsmiljøer ved universitet, høyskoler, spesialist- og kommunehelsetjenestene. Hensikten er også å bidra til utveksling av kunnskap og modeller som fremme tjenesteutvikling for personer med rehabiliteringsbehov uavhengig av diagnose.

 

Internasjonalt forskernettverk

Hensikten med det internasjonale nettverket er å styrke kvalitet og kunnskap i rehabiliteringstjenesteforskning

 

Referansegruppen til Charm

Referansegruppen består av: 

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

 • Andreas Habberstad

Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Sigrid Askum 

Forskerskolen

CHARM er en av hovedsamarbeidspartnerne i Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE), og bidrar med rehabiliteringsrettet forskningskompetanse og nettverksbygging. Forskerskolen skal heve kvaliteten på forskningen og styrke kompetanse, forskningskultur, kunnskap, innovasjon og nettverk innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR)

Les mer om Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) 

  Organisering

  CHARM ble etablert i 2011 med finansiering av Norges Forskningsråd. CHARM er et forskningskonsortium mellom universitet og universitetssykehus, forankret ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

  Publisert 7. okt. 2011 15:17 - Sist endret 15. sep. 2022 12:09

  Kontakt

  Faglig ledelse

  Institutt for klinisk medisin

  Institutt for helse og samfunn

  OsloMet

  Prosjektrådgiver