Deltakere i Forebyggende medisin og epidemiologi

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Espen Bjertness Professor +47 22850636 espen.bjertness@medisin.uio.no
Haakon E Meyer Professor +47 22850649 h.e.meyer@medisin.uio.no
Per Nafstad +47 22850621 per.nafstad@medisin.uio.no
Øyvind Næss Førsteamanuensis +47 22850663 oyvind.nass@medisin.uio.no
Tone Kristin Omsland Førsteamanuensis +47 22850606 t.k.omsland@medisin.uio.no Epidemiologi, Ernæring, Osteoporose, Sosial ulikhet, Diabetes
Anne Olaug Olsen Førsteamanuensis +47 22850641 +47 417 48 317 a.o.olsen@medisin.uio.no
Ahmed Ali Madar Forsker +47 22850634 +47 99486552 (mob) a.a.madar@medisin.uio.no
Gunnar Tellnes +47 22850618 +47 90971297 (mob) gunnar.tellnes@medisin.uio.no Sykefravær, Arbeidsrettet rehabilitering, Skadeforebyggende arbeid, helsefremmende arbeid, Natur-Kultur-Helse, NaKuHel, Grønn omsorg, folkehelsearbeid, Trygdemedisin, Samfunnsmedisin, Forebyggende helsearbeid, NAV-medisin
Elia Mmbaga Førsteamanuensis +47 22850632 +4747728384 elia.mmbaga@medisin.uio.no
Bjørgulf Claussen +47 22850614 +47 91718690 (mob) bjorgulf.claussen@medisin.uio.no Diabetes, Trygdemedisin
Hein Stigum Professor +47 22850630 hein.stigum@medisin.uio.no
Cecilie Dahl Forsker +47 22850630 cecilie.dahl@medisin.uio.no
Magne Thoresen Professor +47 22851305 magne.thoresen@medisin.uio.no Biostatistikk, Genetikk og epidemiologi
Per Magnus Professor II +47 22042398 per.magnus@medisin.uio.no
Petter Kristensen
Magne Nylenna Professor II +47 22850532 91135180 magne.nylenna@medisin.uio.no
Anthony Wagstaff Professor II anthony.wagstaff@flymed.uio.no arbeidsmedisin, flymedisin
Ingrid Alethe Sivesind Mehlum Førsteamanuensis i.a.s.mehlum@medisin.uio.no
Gerd Holmboe-Ottesen Professor emeritus +47 22850626 gerd.holmboe-ottesen@medisin.uio.no
Arne Torbjørn Høstmark Professor emeritus +47 22844629 a.t.hostmark@medisin.uio.no
Johanne Sundby Professor +47 22850598 90558704 johanne.sundby@medisin.uio.no reproduktiv helse, mødrehelse