Etikk i helsetjenesten

Forskergruppen har flere langsiktige prosjekter knyttet til klinisk etikk i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og psykisk helsevern.

Forskningsfokus

I fagfeltet klinisk etikk (praktisk rettet etikk i helsetjenesten) inngår blant annet følgende tema:

  • Pasientautonomi, samtykkekompetanse og bruk av tvang
  • Beslutningsprosesser, informasjon og samarbeid mellom helsepersonell, pasient og pårørende
  • Prioriteringsetikk
  • Beslutninger ved livets slutt

Kunnskapsressurs

For info om Senter for medisinsk etikks arbeid med praktisk etikkarbeid i helsetjenesten finansiert av Helsedirektoratet, se Etikk i helsetjenesten. Her finner du litteratur, verktøy og annen nyttig informasjon for deg som jobber med etikkarbeid i helsetjenesten.

Prosjekter

Publisert 24. juni 2015 12:48 - Sist endret 21. juni 2021 13:16