Etikk i helsetjenesten

Forskergruppen har flere langsiktige prosjekter knyttet til klinisk etikk i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og psykisk helsevern.

Forskningsfokus

  • Klinisk etikk. Beslutnings og samhandlingsprosesser mellom pasient/pårørende og helsetjenesten og beslutningsprosesser i forbindelse med begrensning av behandling i forhold til alvorlig syke og døende pasienter.
  • Prioriteringsetikk (Ressursallokering i helsetjenesten).

Prosjekter

Samarbeid

Kunnskapsressurs

Publisert 24. juni 2015 12:48 - Sist endret 18. aug. 2017 15:54