English version of this page

Eldreomsorg

Vi fokuserer primært på forskning knyttet til eldre som på grunn av sykdom, funksjonssvikt og/eller langtkommen aldring er hjelpetrengende og befinner seg i ulike faser av et sykdomsforløp.

Bildet kan inneholde: fottøy, bein.

Foto: colourbox.com

Målsetting

  1. Sette fokus på forskning og forskningsutvikling i eldreomsorgen i Norge med et særskilt fokus på sykepleie.
  2. Initiere og utføre forskning rettet mot å avdekke hjelpetrengende gamles pleie- og omsorgsbehov og utvikle forskningsbaserte sykepleietiltak og tjenester.
  3. Etablere samarbeid med forskningsmiljøer i Norden og internasjonalt for å utnytte eksisterende kunnskap og kompetanse, og for å styrke forskningen på dette området.
  4. Arbeide med sykepleiere og andre som gir pleie til gamle, for å kommunisere relevant forskningsbasert kunnskap til klinikken og utdanningsinstitusjoner, for derved å styrke grunnlaget for kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling av sykepleie og omsorg av hjelpetrengende gamle.

Samarbeid

Vi har samarbeid med en rekke høgskoler, praksisfelt og universitetsmiljøer i inn- og utland. Les mer om våre samarbeidspartnere.

 

Publisert 24. feb. 2011 17:38 - Sist endret 9. jan. 2020 09:58

Kontakt

Marit Kirkevold

Postadresse:
Postboks 1130 Blindern, N-0318 Oslo

Besøksadresse:
Nedre Ullevål 9 (Stjerneblokka)

Telefon: 22 85 05 60
Telefaks: 22 85 05 70

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere