Aktuelle saker

Publisert 3. feb. 2014 14:34

Geir Godager har som ungt forskertalent fått NFR-midler i 4 år til prosjektet "International Research Collaborative for Health Economic Experiments".

Publisert 8. feb. 2012 10:01

Hvor ofte fastlegen din henviser til en spesialist, sier ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på helsetjenesten du mottar.

Publisert 6. feb. 2012 15:59

Henning Øien fra avdeling for helseledelse og helseøkonomi har tatt de fleste av sine doktorgradskurs ved universitetet i Berkeley. Henning synes det var inspirerende å ta deler av sin PhD i utlandet og kommer med tips til andre stipendiater som ønsker en slik mulighet.