Aktuelle saker

Publisert 6. feb. 2012 15:59

Henning Øien fra avdeling for helseledelse og helseøkonomi har tatt de fleste av sine doktorgradskurs ved universitetet i Berkeley. Henning synes det var inspirerende å ta deler av sin PhD i utlandet og kommer med tips til andre stipendiater som ønsker en slik mulighet.