Deltakere i Helseøkonomi og helsepolitikk

Navn Telefon E-post Emneord
Grete Synøve Botten Professor emeritus +47-22845043 +47-91544234 (mob) g.s.botten@medisin.uio.no
Geir Godager Førsteamanuensis +47-22845029 +47-91736960 (mob) geir.godager@medisin.uio.no
Sverre Grepperud Professor +47-22845033 sverre.grepperud@medisin.uio.no
Terje P. Hagen Professor +47-22845363 t.p.hagen@medisin.uio.no
Hans Olav Melberg Førsteamanuensis +47-22845031 h.o.melberg@medisin.uio.no
Tor Iversen Professor +47-22845032 tor.iversen@medisin.uio.no
Knut Reidar Wangen Førsteamanuensis +47-22850527 +47-95121008 (mob) k.r.wangen@medisin.uio.no
Eline Aas Førsteamanuensis +47-22845036 eline.aas@medisin.uio.no Samfunnsøkonomi, Økonomisk evaluering, Sosial ulikhet, Estimering av behandlingskostnader, Registerdata
Trond Tjerbo Førsteamanuensis +47-22845362 trond.tjerbo@medisin.uio.no Helsepolitikk, Kommunal tjenesteyting, Politisk deltakelse, Organisering og ledelse
Tron Anders Moger Professor +47-22844618 tronmo@medisin.uio.no cost-effectiveness analysis, family data, survival analysis, register data, statistical inference
Arna Sue Desser Student a.s.desser@medisin.uio.no
Maria Knoph Kvamme
Gudrun Maria Waaler Bjørnelv Student g.m.w.bjornelv@medisin.uio.no
Henning Øien Førsteamanuensis henning.oien@medisin.uio.no
Søren Toksvig Klitkou Student s.t.klitkou@medisin.uio.no
Anastasia Mokienko Student anastasia.mokienko@medisin.uio.no
Joakim Oliu Moe
Torbjørn Wisløff Førsteamanuensis +47-22845100 +47-92867976 (mob) torbjorn.wisloff@medisin.uio.no
Emily Burger Postdoktor emily.burger@medisin.uio.no
Ida Iren Eriksen PhD-kandidat ida.eriksen@medisin.uio.no
Jon Helgheim Holte
Ge Ge Stipendiat +47-22845351 ge.ge@medisin.uio.no
Daniel Wiesen
Sverre Kittelsen Professor II 91843889 (mob) 918 43 889 sverre.kittelsen@frisch.uio.no
Yvonne Anne Michel Stipendiat y.a.michel@medisin.uio.no