English version of this page

Organisering, ledelse og etikk innen helsevesenet

HOME forsker hovedsakelig på problemstillinger relatert til organisasjon og ledelse. I tillegg er utvikling og iverksetting av helsepolitikk et kjerneområde. I HOME benyttes både kvalitative og kvantitative metoder.

Seks av medlemmene i forskergruppen står samlet framfor universitetsbygget.
Foto: UiO

Om gruppen

Forskningsgruppen er tverrfaglig og inkluderer medlemmer med bakgrunn innenfor statsvitenskap, organisasjonspsykologi, medisin, økonomi og sosiologi.

Hovedsiden til denne gruppen er på engelsk

Nettverk

  • EHMA - European Health Management Association
  • NEON - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge
  • NNPE - Nordic Network on Political Ethics
Publisert 24. feb. 2011 17:46 - Sist endret 8. apr. 2019 15:07