English version of this page

Innovativ praksisutvikling

Vi forsker på egenskaper ved og samspillet mellom helsepersonell, pasienter og pårørende, bruk at moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi og ulike praksis- og kompetansemodeller.

Foto: Colourbox.com

Om forskergruppen

Vår forskning handler om betingelser som har betydning for at pasienter skal oppleve at de møter en helsetjeneste som kjennetegnes av kvalitet, kontinuitet, kompetanse, hensiktsmessig organisering og nytenkning.

Forskningsprosjektene tematiserer ulike sider ved kompetanse, kunnskapsanvendelse og læring ved å fokusere på strukturelle rammer, prosesser og resultater for å:

  • identifisere karakteristika ved kompetanse og fenomener som samvirker med kompetanse
  • kartlegge prevalens, undersøke forhold som styrker, opprettholder eller svekker kompetanse
  • utvikle og prøve sammensatte intervensjoner
  • utforske tjenesteutvikling og nye, innovative praksismodeller

Studieprogrammer

Publisert 24. feb. 2011 17:40 - Sist endret 7. nov. 2019 18:42