English version of this page

Klinisk effektforskning

Forskergruppen gjennomfører store randomiserte og epidemiologiske studier for å vurdere effekter av ulike diagnostiske og terapeutiske intervensjoner.

Forskergruppen september 2018. Foto: Íris Ann Sigurðardóttir.

Målet med forskningen er å finne ut om kliniske intervensjoner og behandlinger virker, hvilken som virker best, og hvilke bivirkninger og komplikasjoner de har. Vi har inkludert mer enn 300 000 deltakere i pågående studier. Vi samarbeider med de fleste sykehusene i Norge, og mange ledende forskningsinstitusjoner i utlandet. Gruppen ble startet ved Universitet i Oslo/Oslo Universitetssykehus i 2012, og ledes av Mette Kalager.

Aktuelle saker

 • per-olav-vandvik Forskning, utdanning og praksis må skilles fra kommersielle interesser 23. jan. 2020 10:42

  Hvordan kan vi frigjøre medisinsk forskning, utdanning og praksis fra legemiddelindustriens innflytelse og økonomiske interesser? En stor, internasjonal gruppe av forskere presenterte svar på dette i BMJ nylig.

 • mette_kalager_michael_bretthauer_foto_niklas_r__lello Sosial ulikhet og folkehelseprogrammer 14. jan. 2020 10:14

  Rett og mulighet til å delta i forebyggende folkehelsetiltak kan være vel så viktig som å kunne gjøre et informert valg om å avstå. Michael Bretthauer og Mette Kalager ved Klinisk effektforskning publiserte i dag en lederartikkel i tidsskriftet Annals of Internal Medicine, der de belyser nye sider ved sosial ulikhet i folkehelseprogrammer.

Arrangementer

07 mai
08:30, Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo
07 mai
08:30, Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo
08 mai
Gaustad Sykehus, Sognsvannsveien 21, Oslo

Om gruppen

Klinisk Effektforsking ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus ble etablert av Michael Bretthauer og Mette Kalager i 2012. Gruppen er ung og dynamisk, og driver forskning i verdensklasse. Hovedfokuset er å vurdere effekten av diagnostiske og terapeutiske intervensjoner i helsetjenesten. Gruppen driver randomiserte studier med over 300 000 deltakere, observasjonelle studier med bruk av pasientinformasjon fra journaler og koblinger til registre, og anvendelse og utvikling av nye statistiske metoder.

Gruppen har ansvar for flere banebrytende randomiserte studier innenfor endoskopisk screening og oppfølging, deriblant Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) og Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC) og European Polyp Surveillance Study (EPoS).

Vårt mål er å bryte barrierer og utfordre etablerte sannheter. Vi arbeider aktivt med å rekruttere både nye og etablerte fremragende forskere. Vi er opptatt av å jobbe i team med fri flyt av kunnskap og ideer. Våre prosjekter er derfor i stor grad et resultat av godt samarbeid. Her kan du lese nyheter fra gruppen.

Finansiering

Forskningsgruppen får økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd, Kreftforeningen, Den Europeiske Union, Helse Sør-Øst og andre.

Samarbeid

Gruppen er del av Helse Sør-Øst Regionalt Nettverk for Klinisk Effektforskning innen Gastroenterologi. Dette er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus, Telemark Sykehus, Vestfold Sykehus, Bærum Sykehus Vestre Viken, Østfold Sykehus og Sykehuset Innlandet.

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med flere institusjoner i utlandet, deriblant:

 • Harvard T.H Chan School of Public Health, Boston
 • Karolinska Institutet, Stockholm
 • Erasmus Medical Centre, Rotterdam
 • Academic Medical center, Amsterdam

 • Aarhus University, Aarhus
 • Marie Curie Sklodowska Cancer Centre, Warsawa
 • Sloan Kettering Memorial, New York

 • Uppsala Universitetssjukhus, Uppsala

 • Frontier Science Foundation, Boston og Skotland

 • Landspitali, Reykjavik

 • Showa University Northern Yokohama Hospital, Yokohama

 • King’s College Hospital, London

Publisert 8. nov. 2012 16:42 - Sist endret 16. jan. 2020 09:41