English version of this page

Klinisk effektforskning

Forskergruppen gjennomfører store randomiserte og epidemiologiske studier for å vurdere effekter av ulike diagnostiske og terapeutiske intervensjoner.

Forskergruppen september 2018. Foto: Íris Ann Sigurðardóttir.

Målet med forskningen er å finne ut om kliniske intervensjoner og behandlinger virker, hvilken som virker best, og hvilke bivirkninger og komplikasjoner de har. Vi har inkludert mer enn 300 000 deltakere i pågående studier. Vi samarbeider med de fleste sykehusene i Norge, og mange ledende forskningsinstitusjoner i utlandet. Gruppen ble startet ved Universitetet i Oslo/Oslo Universitetssykehus i 2012, og ledes av Mette Kalager.

Aktuelle saker

 • Avishodet til Annals of Internal Medicine Føre-var-prinsippet kan hindre at vi får kunnskapen vi trenger ved neste krise 11. aug. 2021 14:02

  Føre-var-prinsippet er godt innarbeidet i samfunnet som positivt, ansvarlig og moralsk riktig. Men for å skaffe verdifull kunnskap til en eventuell ny pandemi, er det viktig at tiltakene som innføres testes underveis. Klinisk effektforskning, i samarbeid med forskere i Kanada, publiserte nylig en artikkel i Annals of Internal Medicine som forklarer hvorfor de grunnleggende prinsippene innen forskning ikke bør skrotes under en pandemi.

 • Illustrasjon av tykktarmen og et mikrochip Skal teste kunstig intelligens i tarmkreftscreening 11. aug. 2021 13:22

  Forskere ved Klinisk effektforskning leder en internasjonal multisenterstudie som undersøker hvordan kunstig intelligens (KI) kan bidra i forebygging av tarmkreft. Det er de først i verden med.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Om gruppen

Klinisk Effektforsking ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus ble etablert av Michael Bretthauer og Mette Kalager i 2012. Gruppen er ung og dynamisk, og driver forskning i verdensklasse. Hovedfokuset er å vurdere effekten av diagnostiske og terapeutiske intervensjoner i helsetjenesten. Gruppen driver randomiserte studier med over 300 000 deltakere, observasjonelle studier med bruk av pasientinformasjon fra journaler og koblinger til registre, og anvendelse og utvikling av nye statistiske metoder.

Gruppen har ansvar for flere banebrytende randomiserte studier innenfor endoskopisk screening og oppfølging, deriblant Norwegian Colorectal Cancer Prevention (NORCCAP) og Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC) og European Polyp Surveillance Study (EPoS).

Vårt mål er å bryte barrierer og utfordre etablerte sannheter. Vi arbeider aktivt med å rekruttere både nye og etablerte fremragende forskere. Vi er opptatt av å jobbe i team med fri flyt av kunnskap og ideer. Våre prosjekter er derfor i stor grad et resultat av godt samarbeid. Her kan du lese nyheter fra gruppen.

Finansiering

Forskningsgruppen får økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd, Kreftforeningen, Den Europeiske Union, Helse Sør-Øst og andre.

Samarbeid

Gruppen er del av Helse Sør-Øst Regionalt Nettverk for Klinisk Effektforskning innen Gastroenterologi. Dette er et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Sørlandet Sykehus, Telemark Sykehus, Vestfold Sykehus, Bærum Sykehus Vestre Viken, Østfold Sykehus og Sykehuset Innlandet.

Forskningsgruppen har et utstrakt samarbeid med flere institusjoner i utlandet, deriblant:

 • Harvard T.H Chan School of Public Health, Boston
 • Karolinska Institutet, Stockholm
 • Erasmus Medical Centre, Rotterdam
 • Academic Medical center, Amsterdam

 • Aarhus University, Aarhus
 • Marie Curie Sklodowska Cancer Centre, Warsawa
 • Sloan Kettering Memorial, New York

 • Uppsala Universitetssjukhus, Uppsala

 • Frontier Science Foundation, Boston og Skotland

 • Landspitali, Reykjavik

 • Showa University Northern Yokohama Hospital, Yokohama

 • King’s College Hospital, London

Publisert 8. nov. 2012 16:42 - Sist endret 27. aug. 2021 15:09