Utøya: Kombinasjonen av kunnskap, teamtrening, tillit og kreativitet reddet liv

Aleidis S. Brandrud publiserte nylig en artikkel i BMJ Quality & Safety om akuttberedskapen ved Ringerike sykehus i forbindelse med terroraksjonen 22. juli 2011. Aftenposten publiserte denne uken en større reportasje om hendelsen, med utgangspunkt i Brandruds artikkel. 

Aleidis S. Brandrud er doktorgradskandidat ved Universitetet i Oslo/HELSAM, og professor Michael Bretthauer ved Klinisk Effektforskning er hennes hovedveileder. Bretthauer er medforfatter av Brandruds forskningsartikkel "Local emergency medical response after a terrorist attack in Norway: a qualitative study" som nylig ble publisert i BMJ Quality & Safety. BMJ Quality & Safety publiserte en leder i forbindelse med publisering av artikkelen. Lederen tydeliggjør betydningen av studien, og mener funnene bør inspirere andre sykehus til å prioritere akuttberedskap slik man gjør ved Ringerike sykehus.

Beskriver suksesskriterier

Brandruds forskningsartikkel er basert på fokusgruppeintervjuer med 30 helsemedarbeidere ved Ringerike sykehus som var involvert i akuttarbeidet i forbindelse med angrepet 22. juli. Også innsatsen fra ambulansearbeidere, kommunehelsetjeneste, politi og de som tok seg av den psykososiale støtten er undersøkt som del av studien. Hele kjeden av hjelpere, fra åstedet Utøya frem til utskrivning fra Ringerike sykehus, er inkludert i studien. Et ekspertpanel har evaluert og validert suksesskriteriene som ble fremhevet i disse intervjuene, og resultatet er en forskningsartikkel som beskriver hvordan og hvorfor sykehuset håndterte hendelsen på en eksepsjonelt god måte.

Øvelse gjør mester

Reportasjen i Aftenposten beskriver hendelsene ved Ringerike sykehus i den akutte og kaotiske fasen etter terrorangrepet på Utøya 22. juli, da et lite lokalsykehus sto overfor sin største og vanskeligste oppgave noensinne. Hendelsene, og hvordan helsepersonellet håndterte dem, beskrives levende i reportasjen i Aftenposten. Det synliggjøres at når sekundene teller, så teller kunnskap og erfaring fra teamtreningene like mye. Reportasjen er skrevet av Tine Dommerud, og fotografer var Tom A. Kolstad og Morten Edvardsen.

Du kan lese artikkelen her hvis du abonnerer på Aftenposten.

 

Faksimile av artikkelen i Aftenposten 17. oktober 2017.

 

 

Emneord: 22. juli, terror, beredskap, Akuttmedisin Av Anita Aalby
Publisert 21. okt. 2017 12:15 - Sist endret 23. okt. 2017 10:51