Når det ikke lyttes til gode råd

- Manglende vilje til å prioritere og belønne systematisk, lokalt kvalitetsarbeid, er store hindringer mot å få ned antallet pasientskader ved norske sykehus. Det konkluderer Magnus Løberg, Rune Bruhn Jakobsen og Michael Bretthauer med i en kronikk publisert i Dagens Medisin 9. april 2019. 

Sykehuskorridor

De tre forfatterene er tilknyttet Universitetet i Oslo som henholdsvis utdanningsleder og førsteamanuensis (Løberg), lege i spesialisering og førsteamanuensis (Bruhn Jakobsen) og som overlege og professor (Bretthauer).

Sammen har de veiledet flere hundre grupper legestudenter gjennom konkrete forbedringsoppgaver i klinikk i faget «Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring» (KLoK). De har ofte fått høre at nettopp KLoK-oppgaven var noe av det nyttigste studentene hadde gjort gjennom hele legestudiet.

Mottaket av innspillene fra legestudentene ved sykehusene har variert og med det spør forfatterne seg om det virkelig er en vilje til endring og systematisk kvalitetsarbeid ved norske sykehus.

Mye kan tyde på at ingen lytter for pasientsikkerhetskampanjen som skulle redusere antallet pasientskader med 25 prosent fra 2012 til 2018 viser at antallet skader er uendret fra 2012 til 2017, mens alvorlige pasientskader har økt fra 7.7 til 9.2 prosent.

Les artikkelen "Lær om kvalitet av legestudentene" i sin helhet i Dagens Næringsliv.

 

 

Av Eyrun Thune
Publisert 11. apr. 2019 15:04 - Sist endret 11. apr. 2019 15:11