Aktuelle saker - Side 3

kamera
Publisert 13. jan. 2017 12:50

I dag publiseres en norsk forskningsartikkel i BMJ som viser at kvinner over 60 år ikke har nytte av tarmkreftscreening med en av metodene som vurderes innført i Norge. Funnene viser at kjønn og alder har betydning når det gjelder effekt av screening.

Screenshot CNN
Publisert 11. jan. 2017 14:29

Forskningsleder og førsteamanuensis Mette Kalager er medforfatter på en forskningsartikkel som denne uken publiseres i det anerkjente tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Artikkelen handler om overdiagnostisering av brystkreft, og allerede på første publiseringsdag er artikkelen omtalt i store internasjonale medier. 

Rapport
Publisert 12. sep. 2016 11:53

I høst skal Prioriteringsrådet og Helsedirektoratet behandle spørsmålet om Norge bør ha et nasjonalt screeningprogram for kolorektal kreft. Nå foreligger kunnskapsoppsummeringen som ligger til grunn for disse beslutningene.

Publisert 26. aug. 2016 11:47

Mette Kalager er denne uken portrettert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Les om Kalagers oppvekst på Krøderen, hvorfor hun ble kirurg og hvordan det var å komme tilbake fra Harvard med internasjonalt anerkjente forskningsresultater å forsvare.

Publisert 12. aug. 2016 11:28

Morgenbladet har denne uken en større sak om det illegale nettstedet Sci-Hub, der flere millioner forskningsartikler ligger åpent tilgjengelig. Blant disse artiklene fant journalistene en av forskergruppens artikler om EPoS-studien. Les Michael Bretthauers svar til Morgenbladet.

Publisert 10. aug. 2016 16:37

I forbindelse med professor Geir Hoffs 70-årsdag, arrangerer vi et symposium med temaer fra områder der Geir Hoff i mange år har vært ledende ekspert: gastrointestinal endoskopi, tarmkreftscreening og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Symposiumet er gratis og åpent for alle.

Publisert 1. juli 2016 10:15

Forskergruppen er blant finalistene i konkurransen om å bli Senter for Fremragende Forskning (SFF) 2016. Ved tildeling av SFF starter vi opp NICER, et institutt for kunnskap og forskning innen kreft-screening. Se filmen om NICER!

Kursdeltakere
Publisert 17. juni 2016 15:51

Hva skal til for at artikkelen din blir publisert i ”en av de store”, og hva gjør du dersom artikkelen blir avvist? På kurs i medisinsk publisering kom de gode rådene rett fra kilden. 

Publisert 10. mai 2016 16:31

Pasienter får mindre vondt i magen etter koloskopi ved bruk av enkelt og rimelig tilleggsutstyr. Likevel gjøres det på "gamlemåten" i store deler av verden. Ny artikkel i Annals of Internal Medicine oppfordrer til innføring av ny standard.

Portrett av Mette Kalager
Publisert 20. apr. 2016 23:00

Nye retningslinjer for deling av forskningsdata vil få konsekvenser for alle som ønsker å publisere artikler i de mest anerkjente tidsskriftene i verden. Mette Kalager og hennes kollegaer argumenterer for et krediteringssystem for datadeling, for å ivareta forskernes interesser. 

Publisert 19. apr. 2016 19:57

Den 18. april ble årets europeiske EPoS-samling gjennomført i Warsawa i Polen. Representanter for EPoS-studien i Polen, Norge, Spania og Nederland møttes for å oppdateres på status, og å dele nye ideer knyttet til prosjektet.

Collage fra EPoS-aktiviteter
Publisert 4. apr. 2016 16:37

Det ledende tidsskriftet innenfor gastrointestinal endoskopi, «Endoscopy», har i dag publisert den første artikkelen fra EPoS-studien (European Polyp Surveillance Trial).

Publisert 4. apr. 2016 08:46

Tidligere studier har vist at personer med Crohn’s sykdom eller ulcerøs kolitt (inflammatorisk tarmsykdom; IBD) har økt risiko for å få tykktarmskreft, men det har vist seg at dette feltet er utfordrende å studere. Tidsskriftet «Gut» publiserer nå en artikkel som tar for seg disse utfordringene, og hvordan de best kan løses.

Portretter av tre forskere
Publisert 27. jan. 2016 14:56

Michael Bretthauer er tildelt prosjektfinansiering fra FRIPRO Toppforsk 2016. FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet, med mål om å løfte sterke, norske forskningsmiljøer med høy internasjonal rangering. 

Publisert 16. des. 2015 21:18

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) deltar nå i det som beskrives som verdens største forskningsprosjekt innen tarmkreft, EPoS (European Polyp Surveillance Study).

Publisert 3. nov. 2015 09:49

Henriette C. Jodal og Magnus Løberg fra gruppen Klinisk Effektforskning holdt den 2. november 2015 et innlegg på Den Nasjonale Prostatakreftdagen i Oslo, et arrangement i regi av Prostatakreftforeningen og Den norske prostatakreftstiftelsen.

Publisert 2. nov. 2015 12:22

I anledning Kreftforeningens årlige tildeling av forskningsmidler ble Michael Bretthauer tildelt et forskerstipend på fire år, hvilket tilsvarer en sum på rundt 4 millioner kroner.