Aktuelle saker - Side 3

Collage fra EPoS-aktiviteter
Publisert 4. apr. 2016 16:37

Det ledende tidsskriftet innenfor gastrointestinal endoskopi, «Endoscopy», har i dag publisert den første artikkelen fra EPoS-studien (European Polyp Surveillance Trial).

Publisert 4. apr. 2016 08:46

Tidligere studier har vist at personer med Crohn’s sykdom eller ulcerøs kolitt (inflammatorisk tarmsykdom; IBD) har økt risiko for å få tykktarmskreft, men det har vist seg at dette feltet er utfordrende å studere. Tidsskriftet «Gut» publiserer nå en artikkel som tar for seg disse utfordringene, og hvordan de best kan løses.

Publisert 18. mars 2016 08:16

Leder av forskningsgruppen klinisk effektforskning, Mette Kalager, er finalist i konkurransen om å etablere et senter for fremragende forskning (SFF). 

Portretter av tre forskere
Publisert 27. jan. 2016 14:56

Michael Bretthauer er tildelt prosjektfinansiering fra FRIPRO Toppforsk 2016. FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet, med mål om å løfte sterke, norske forskningsmiljøer med høy internasjonal rangering. 

Publisert 15. jan. 2016 15:54

Intervjuet der Michael Bretthauer forteller om sin første tid i Norge og hvordan han kom i gang med forskningsprosjektene sine finner du i utgave 1/2016 av Tidsskrift for Den norske legeforening:

Publisert 16. des. 2015 21:18

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) deltar nå i det som beskrives som verdens største forskningsprosjekt innen tarmkreft, EPoS (European Polyp Surveillance Study).

Publisert 5. nov. 2015 14:43

Michael Bretthauer og Erlend Hem er kritisk innstilt mot Universitetets holdning til open access.

Se begrunnelsen og les Uniforums intervju med forskerne.

Publisert 3. nov. 2015 09:49

Henriette C. Jodal og Magnus Løberg fra gruppen Klinisk Effektforskning holdt den 2. november 2015 et innlegg på Den Nasjonale Prostatakreftdagen i Oslo, et arrangement i regi av Prostatakreftforeningen og Den norske prostatakreftstiftelsen.

Publisert 2. nov. 2015 12:22

I anledning Kreftforeningens årlige tildeling av forskningsmidler ble Michael Bretthauer tildelt et forskerstipend på fire år, hvilket tilsvarer en sum på rundt 4 millioner kroner.

Publisert 12. okt. 2015 14:23

Endoskopisk screening for gastrointestinal kreft har blitt innført i mange land. En forutsetning for kvalifisert beslutningstaking for eller mot deltakelse i screening for enkeltpersoner i målgruppen er presise anslag over omfanget av fordeler og ulemper av endoskopisk screening for kreft.

Publisert 1. okt. 2015 13:07

Den 10. september 2015 samlet NordICC-prosjektgruppen seg for sitt årlige møte i Oslo.

Publisert 23. sep. 2015 20:24

Den 09. september 2015 ble den store årlige konferansen i EPoS-prosjektet avholdt i Oslo.

Vi samlet våre europeiske samarbeidspartnere for å diskutere status i prosjektene og for å planlegge den videre prosessen.

Siv Furholm ved PC
Publisert 20. aug. 2015 11:31

Etter ett år med forberedelser har rekruttering av pasienter til EPoS (European Polyp Surveillance Trial) studien startet i Norge og i utlandet. EPoS studien skal inkludere 30.000 pasienter de neste tre årene. Målet med studien er å finne det optimale kontrollopplegg for pasienter som har fått fjernet polypper i tykktarmen.

Holme og Løberg mottar pris
Publisert 10. juni 2015 13:05

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har tildelt Øyvind Holme og Magnus Løberg prisen for beste forskningsartikkel i 2014. Artikkelen som er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) viser at screeningen var et effektivt tiltak for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.

Publisert 20. mai 2015 10:33

Forskningsgruppen Klinisk Effektforskning har nylig holdt et kurs i medisinsk publisering ved Universitetet i Bari i Italia. Kurset var svært vellykket og deltakerne var fornøyde både med gjennomføring og innhold.

Publisert 8. mai 2015 16:09

De siste årene har vi hatt en debatt omkring fordeler og ulemper ved mammografiscreening. I denne oversiktsartikkelen diskuterer forfatterne fordeler og ulemper i lys av funn fra randomiserte studier og fra observasjonsstudier utført i nyere tid.

Publisert 8. mai 2015 16:09

Denne oversiktsartikkelen presenterer oppfatninger omkring effekten av koloskopi screening, og hvordan man kan optimalisere utførelsen av koloskopier gjennom kvalitetsprogrammer og trening av skopører. Artikkelen er publisert i GUT.

Publisert 2. mars 2015 15:51

Forskere har i en randomisert studie sammenlignet to koloskopi-teknikker for å se på pasienters opplevelse av smerte.

Publisert 27. feb. 2015 12:39

Resultater fra en ny studie viser at spesifikk trening for ledende skopører forbedrer deres evne til å oppdage adenomer (polypper som kan utvikle seg til kreft) under koloskopi-screening. Studien er publisert i GUT.

Portrett av Michael Bretthauer
Publisert 17. des. 2014 14:39

Professor Michael Bretthauer har fått pris for å ha utmerket seg som forsker innenfor fagfeltet tarmkreft. 9. desember holdt han forelesning ved The University of Pittsburgh, i forbindelse med tildelingen av «The Sadie Gerson Distinguished Scholar Award».

Publisert 20. nov. 2014 08:00

Forskere har funnet ut at en ny type polypp i tarmen betyr økt risiko for tarmkreft senere i livet, men selve polyppen utvikler seg ikke nødvendigvis til kreftsvulst.

Publisert 20. okt. 2014 08:36

Gjesteforsker Michal Kaminski ved institutt for helse og samfunn mottok den 19. oktober en pris for fremragende forskning i sitt hjemland Polen. Han fikk prisen på grunn av sitt arbeid innen forskning på kolorektal kreft og screening.

Kikkertundersøkelse av tykktarmen
Publisert 28. aug. 2014 00:13

Norske forskere har funnet ut at pasienter med polypper i tarmen antagelig blir innkalt til unødvendige kontroller.

Publisert 13. aug. 2014 09:29

En studie med 100.000 deltagere viser at screening med kikkertundersøkelse (sigmoidoskopi) reduserer risikoen for tykktarmskreft med 20 prosent. Resultatene er publisert i JAMA, et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter.

Publisert 21. mai 2014 09:18

Stadig nye muligheter for kreftscreening øker faren for overdiagnostikk. I et innlegg i Aftenposten søndag 27. mai setter legene Roksund, Bretthauer og Kalager fokus på de negative effektene av dagens mange screeningmuligheter. Debattinnlegget fokuserer på Aftenpostens oppslag om screening og kreftoverlevelse den siste tiden.