Aktuelle saker - Side 4

Publisert 26. aug. 2016 11:47

Mette Kalager er denne uken portrettert i Tidsskrift for Den norske legeforening. Les om Kalagers oppvekst på Krøderen, hvorfor hun ble kirurg og hvordan det var å komme tilbake fra Harvard med internasjonalt anerkjente forskningsresultater å forsvare.

Publisert 12. aug. 2016 11:28

Morgenbladet har denne uken en større sak om det illegale nettstedet Sci-Hub, der flere millioner forskningsartikler ligger åpent tilgjengelig. Blant disse artiklene fant journalistene en av forskergruppens artikler om EPoS-studien. Les Michael Bretthauers svar til Morgenbladet.

Publisert 10. aug. 2016 16:37

I forbindelse med professor Geir Hoffs 70-årsdag, arrangerer vi et symposium med temaer fra områder der Geir Hoff i mange år har vært ledende ekspert: gastrointestinal endoskopi, tarmkreftscreening og kvalitetsforbedring i helsetjenesten. Symposiumet er gratis og åpent for alle.

Publisert 1. juli 2016 10:15

Forskergruppen er blant finalistene i konkurransen om å bli Senter for Fremragende Forskning (SFF) 2016. Ved tildeling av SFF starter vi opp NICER, et institutt for kunnskap og forskning innen kreft-screening. Se filmen om NICER!

Kursdeltakere
Publisert 17. juni 2016 15:51

Hva skal til for at artikkelen din blir publisert i ”en av de store”, og hva gjør du dersom artikkelen blir avvist? På kurs i medisinsk publisering kom de gode rådene rett fra kilden. 

Publisert 10. mai 2016 16:31

Pasienter får mindre vondt i magen etter koloskopi ved bruk av enkelt og rimelig tilleggsutstyr. Likevel gjøres det på "gamlemåten" i store deler av verden. Ny artikkel i Annals of Internal Medicine oppfordrer til innføring av ny standard.

Portrett av Mette Kalager
Publisert 20. apr. 2016 23:00

Nye retningslinjer for deling av forskningsdata vil få konsekvenser for alle som ønsker å publisere artikler i de mest anerkjente tidsskriftene i verden. Mette Kalager og hennes kollegaer argumenterer for et krediteringssystem for datadeling, for å ivareta forskernes interesser. 

Publisert 19. apr. 2016 19:57

Den 18. april ble årets europeiske EPoS-samling gjennomført i Warsawa i Polen. Representanter for EPoS-studien i Polen, Norge, Spania og Nederland møttes for å oppdateres på status, og å dele nye ideer knyttet til prosjektet.

Collage fra EPoS-aktiviteter
Publisert 4. apr. 2016 16:37

Det ledende tidsskriftet innenfor gastrointestinal endoskopi, «Endoscopy», har i dag publisert den første artikkelen fra EPoS-studien (European Polyp Surveillance Trial).

Publisert 4. apr. 2016 08:46

Tidligere studier har vist at personer med Crohn’s sykdom eller ulcerøs kolitt (inflammatorisk tarmsykdom; IBD) har økt risiko for å få tykktarmskreft, men det har vist seg at dette feltet er utfordrende å studere. Tidsskriftet «Gut» publiserer nå en artikkel som tar for seg disse utfordringene, og hvordan de best kan løses.

Portretter av tre forskere
Publisert 27. jan. 2016 14:56

Michael Bretthauer er tildelt prosjektfinansiering fra FRIPRO Toppforsk 2016. FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet, med mål om å løfte sterke, norske forskningsmiljøer med høy internasjonal rangering. 

Publisert 16. des. 2015 21:18

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetet i Tromsø (UiT) deltar nå i det som beskrives som verdens største forskningsprosjekt innen tarmkreft, EPoS (European Polyp Surveillance Study).

Publisert 3. nov. 2015 09:49

Henriette C. Jodal og Magnus Løberg fra gruppen Klinisk Effektforskning holdt den 2. november 2015 et innlegg på Den Nasjonale Prostatakreftdagen i Oslo, et arrangement i regi av Prostatakreftforeningen og Den norske prostatakreftstiftelsen.

Publisert 2. nov. 2015 12:22

I anledning Kreftforeningens årlige tildeling av forskningsmidler ble Michael Bretthauer tildelt et forskerstipend på fire år, hvilket tilsvarer en sum på rundt 4 millioner kroner.

Publisert 12. okt. 2015 14:23

Endoskopisk screening for gastrointestinal kreft har blitt innført i mange land. En forutsetning for kvalifisert beslutningstaking for eller mot deltakelse i screening for enkeltpersoner i målgruppen er presise anslag over omfanget av fordeler og ulemper av endoskopisk screening for kreft.

Publisert 23. sep. 2015 20:24

Den 09. september 2015 ble den store årlige konferansen i EPoS-prosjektet avholdt i Oslo.

Vi samlet våre europeiske samarbeidspartnere for å diskutere status i prosjektene og for å planlegge den videre prosessen.

Siv Furholm ved PC
Publisert 20. aug. 2015 11:31

Etter ett år med forberedelser har rekruttering av pasienter til EPoS (European Polyp Surveillance Trial) studien startet i Norge og i utlandet. EPoS studien skal inkludere 30.000 pasienter de neste tre årene. Målet med studien er å finne det optimale kontrollopplegg for pasienter som har fått fjernet polypper i tykktarmen.

Holme og Løberg mottar pris
Publisert 10. juni 2015 13:05

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har tildelt Øyvind Holme og Magnus Løberg prisen for beste forskningsartikkel i 2014. Artikkelen som er publisert i Journal of the American Medical Association (JAMA) viser at screeningen var et effektivt tiltak for å redusere både forekomst og død av tykktarmskreft.

Publisert 20. mai 2015 10:33

Forskningsgruppen Klinisk Effektforskning har nylig holdt et kurs i medisinsk publisering ved Universitetet i Bari i Italia. Kurset var svært vellykket og deltakerne var fornøyde både med gjennomføring og innhold.