Aktuelle saker - Side 5

Publisert 12. feb. 2014 08:29

Kalager og medarbeidere kommenterer i BMJ en stor randomisert studie fra Canada som viser at mammografi screening ikke var mer effektiv enn egenundersøkelse av bryst alene med hensyn til å redusere død av sykdommen.

Publisert 8. des. 2013 13:53

Paraplygruppen Klinisk Effektforskning har fått tildelinger på til sammen 16,5 millioner kr til forskning på tarmkreft.

Publisert 17. okt. 2013 08:14

Lege Kjetil Garborg fikk Sørlandet Sykehus forskningspris 2012

Publisert 9. okt. 2013 14:50

Konsensusbaserte retningslinjer om tidligere neglisjert tarmpolypp hemmer viktig forskning på tarmkreft. Komplikasjonsfare ved fjerning av disse gjør god dokumentasjon nødvendig.

Publisert 8. okt. 2013 15:34

Forskere har funnet ut at dødelighet av tarmkreft reduseres med engangs screeningundersøkelse med tarmkikkert og gjentagende screening for skjult blod i avføring.

Publisert 20. des. 2012 10:40

PhD kandidater Øyvind Holme og Magnus Løberg har fått tildelt Fullbright stipend for 1-års utenlandsopphold ved Harvard School of Public Health fra sommeren 2013. Begge er opptatt på dr grads progammet ved UiO og tilhører forskningsgruppen for klinisk effektforskning. Veiledere er Michael Bretthauer, Mette Kalager og Geir Hoff.