Aktuelle saker - Side 5

Publisert 8. mai 2015 16:09

De siste årene har vi hatt en debatt omkring fordeler og ulemper ved mammografiscreening. I denne oversiktsartikkelen diskuterer forfatterne fordeler og ulemper i lys av funn fra randomiserte studier og fra observasjonsstudier utført i nyere tid.

Publisert 8. mai 2015 16:09

Denne oversiktsartikkelen presenterer oppfatninger omkring effekten av koloskopi screening, og hvordan man kan optimalisere utførelsen av koloskopier gjennom kvalitetsprogrammer og trening av skopører. Artikkelen er publisert i GUT.

Publisert 2. mars 2015 15:51

Forskere har i en randomisert studie sammenlignet to koloskopi-teknikker for å se på pasienters opplevelse av smerte.

Publisert 27. feb. 2015 12:39

Resultater fra en ny studie viser at spesifikk trening for ledende skopører forbedrer deres evne til å oppdage adenomer (polypper som kan utvikle seg til kreft) under koloskopi-screening. Studien er publisert i GUT.

Portrett av Michael Bretthauer
Publisert 17. des. 2014 14:39

Professor Michael Bretthauer har fått pris for å ha utmerket seg som forsker innenfor fagfeltet tarmkreft. 9. desember holdt han forelesning ved The University of Pittsburgh, i forbindelse med tildelingen av «The Sadie Gerson Distinguished Scholar Award».

Publisert 20. okt. 2014 08:36

Gjesteforsker Michal Kaminski ved institutt for helse og samfunn mottok den 19. oktober en pris for fremragende forskning i sitt hjemland Polen. Han fikk prisen på grunn av sitt arbeid innen forskning på kolorektal kreft og screening.

Publisert 13. aug. 2014 09:29

En studie med 100.000 deltagere viser at screening med kikkertundersøkelse (sigmoidoskopi) reduserer risikoen for tykktarmskreft med 20 prosent. Resultatene er publisert i JAMA, et av verdens mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter.

Publisert 21. mai 2014 09:18

Stadig nye muligheter for kreftscreening øker faren for overdiagnostikk. I et innlegg i Aftenposten søndag 27. mai setter legene Roksund, Bretthauer og Kalager fokus på de negative effektene av dagens mange screeningmuligheter. Debattinnlegget fokuserer på Aftenpostens oppslag om screening og kreftoverlevelse den siste tiden.

Publisert 12. feb. 2014 08:29

Kalager og medarbeidere kommenterer i BMJ en stor randomisert studie fra Canada som viser at mammografi screening ikke var mer effektiv enn egenundersøkelse av bryst alene med hensyn til å redusere død av sykdommen.

Publisert 9. okt. 2013 14:50

Konsensusbaserte retningslinjer om tidligere neglisjert tarmpolypp hemmer viktig forskning på tarmkreft. Komplikasjonsfare ved fjerning av disse gjør god dokumentasjon nødvendig.

Publisert 20. des. 2012 10:40

PhD kandidater Øyvind Holme og Magnus Løberg har fått tildelt Fullbright stipend for 1-års utenlandsopphold ved Harvard School of Public Health fra sommeren 2013. Begge er opptatt på dr grads progammet ved UiO og tilhører forskningsgruppen for klinisk effektforskning. Veiledere er Michael Bretthauer, Mette Kalager og Geir Hoff.