Pris for forskning på tarmkreft

Professor Michael Bretthauer har fått pris for å ha utmerket seg som forsker innenfor fagfeltet tarmkreft. 9. desember holdt han forelesning ved The University of Pittsburgh, i forbindelse med tildelingen av «The Sadie Gerson Distinguished Scholar Award».

Portrett av Michael Bretthauer

«The Sadie Gerson Distinguished Scholar Award» til Michael Bretthauer. Foto: Gina Zidek

Michael Bretthauer leder forskergruppen Klinisk effektforskning ved UiO, som jobber med ulike problemstillinger innenfor klinisk effektivitet av diagnostiske og terapeutiske intervensjoner. De har gjort flere store randomiserte studier innen forebygging av kolorektal kreft og gastrointestinal endoskopi. Bretthauer er også overlege ved OUS.

I USA er det ganske vanlig at velstående familier oppretter en pris som bærer navnet til et familiemedlem som har gått bort. Sadie Gerson døde av tarmkreft som 51-åring. Hennes familie opprettet derfor i 2009 en pris på 3000 USD til forskere som har bidratt vesentlig med å utvide kunnskapen om god behandling for tarmkreft.

- Det er selvfølgelig veldig hyggelig å få en slik oppmerksomhet, sier Bretthauer om prisen. Han synes også det er inspirerende å formidle sine forskningsresultater i en forelesning ved The University of Pittsburgh.

Norge som godt eksempel

I gjesteforelesningen presenterte Bretthauer hva Norge gjør annerledes enn andre land i forhold til screening av tarmkreft.

- Det nye er at vi gjør forsøk samtidig som folkehelsetiltaket med screening innføres. Dermed kan vi finne ut fortløpende hvilke tiltak og metoder som virker best, forklarer Bretthauer.

Med denne fremgangsmåten er det mulig å endre eller kutte ut tiltak som ikke fungerer optimalt raskere enn tidligere.

Kreftregisteret startet med screening for tarmkreft i Østfold og Akershus i 2012, etter initiativ fra Bretthauer og Geir Hoff.

Tidligere gjorde forskere en studie, så ble folkehelsetiltak implementert etterpå. Denne fremgangsmåten gjør at det tar lang tid å finne ut hvordan tiltak fungerer i praksis. Tiltak som har god effekt i en forskningsstudie fungerer dessuten ikke alltid like bra i stor skala.

Rask teknologisk utvikling kan også være en utfordring med den tradisjonelle fremgangsmåten. Nye apparater kan allerede være tatt i bruk i folkehelsetiltak før forskningsstudien er ferdig.

Store randomiserte studier

Prosjektene NordiCC og EPoS er fremhevet ved prisutdelingen i Pittsburgh.

NordICC er den første randomiserte studien i verden som undersøker effekten av koloskopi screening mot ingen screening på forekomst og dødelighet av kolorektal kreft. Studien inkluderer nesten 100.000 pasienter i Norden, Nederland og Polen.

I prosjektet EPoS (European Polyp Surveillance) undersøker forskerne hva som er den optimale koloskopi-oppfølgingen av pasienter som har fjernet polypper i tarmen, for å redusere deres risiko for kreft i fremtiden. 30.000 europeiske pasienter deltar i studien.

Referanse:

Michael Bretthauer og Geir Hoff: Comparative effectiveness research in cancer screening programmes, BMJ (Published 24 May 2012)

Av Anbjørg Kolaas
Publisert 17. des. 2014 14:39 - Sist endret 17. des. 2014 15:29