Frokostseminar: Svart-hvitt-leger i en verden av gråtoner

Hvordan passer retningslinjer inn i pasientens helsetjeneste? Hjelp og rettesnor - eller tvangstrøye? Vi må utdanne helsepersonell med integritet og kunnskap som ikke tenker "one size fits all".

Som samfunn ønsker vi likeverdige og kunnskapsbaserte helsetjenester av høy kvalitet uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller hvem du møter på legekontoret eller sykehuset. Som helsepersonell ønsker vi hjelp til å holde oss faglig oppdaterte, og gode og tilgjengelige svar på klinisk spørsmål. Et viktig virkemiddel for å oppnå disse ønskene er bruk av retningslinjer og prosedyrer for klinisk behandling.

Men hva gjør retningslinjer med helsevesenet og oss som helsepersonell? Blir sykehus produksjonsbedrifter og helsepersonell avanserte kundebehandlere?

Vi inviterer til debatt om retningslinjenes rolle i helsetjenesten, og om opplæring som kreves for at helsepersonell kan gi trygg og god behandling tilpasset hver enkelt pasient – enten retningslinjer følges eller ikke.

Meld deg på til frokost!

Program

  • Intro om retningslinjer og utdanning på medisinstudiet v/Per Vandvik.
  • Intro om utfordringer med å gi anbefalinger basert på svak kunnskap v/Mette Kalager.

Paneldebatt:

Deltagere: Lars E. Hanssen (tidl. Helsedirektør), Lise Helsingen, Magnus Løberg

Moderator: Michael Bretthauer

 

 

Publisert 26. nov. 2019 11:56 - Sist endret 17. des. 2019 11:01