English version of this page

Kronisk sykdom, bedring og helse

Vi studerer problemstillinger knyttet til klinisk praksis og self-management. Vår ambisjon er å utvikle kunnskap om hvordan det er for pasienter å leve med kronisk sykdom og for helsefagutøvere å arbeide med disse pasientene.

Flere hender som holder rundt en liten plante

Vi er interessert i å finne ut hva kan fremme eller hemme at pasienter får det bedre og hvilken betydning self-management kan ha for å fremme helse. Illustrasjon: Colourbox

Om gruppen

Deltakerne har ulik helsefaglig profesjonsbakgrunn og har selv erfaring fra å arbeide i ulike kliniske kontekster. Gruppen innehar kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitative og kvalitative forskningsmetode. Vi inspireres av å arbeide tverrfaglig og utfordres gjennom å se våre arbeid i lys av ulike teoretiske forståelser og faglige perspektiv.

Sentrale forskningsområder er:

  • Symptomer, livskvalitet og helse
  • Mestring og self-management
  • Helserelaterte leseferdigheter, pasientundervisning og rådgiving
  • Fungering i dagliglivet
  • Helseprofesjoners erfaringer og praksisutøvelse

Prosjekter

Publisert 9. juli 2014 10:25 - Sist endret 14. feb. 2017 13:43