English version of this page

Self Management (SELMA)

Gruppens ambisjon er å studere problemstillinger knyttet til klinisk praksis og self-management. Vår ambisjon er å utvikle kunnskap om hvordan det er for pasienter å leve med kronisk sykdom og for helsefagutøvere å arbeide med disse pasientene.

Flere hender som holder rundt en liten plante

Vi er interessert i å finne ut hva kan fremme eller hemme at pasienter får det bedre og hvilken betydning self-management kan ha for å fremme helse. Illustrasjon: Colourbox

Vi er også interessert i å finne ut hva kan fremme eller hemme at pasienter får det bedre og hvilken betydning self-management kan ha for å fremme helse, så vel som å utvikle og implementere intervensjoner for og i samarbeid med klinisk praksis.  

Om gruppen

Gruppens medlemmer har ulik helsefaglig profesjonsbakgrunn og har selv erfaring fra å arbeide i ulike kliniske kontekster. Gruppen innehar kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitative og kvalitative forskningsmetode. Vi inspireres av å arbeide tverrfaglig og utfordres gjennom å se våre arbeid i lys av ulike teoretiske forståelser og faglige perspektiv.      

Sentrale forskningsområder er:

  • Health literacy (helsekompetanse), pasientundervisning og veiledning
  • Symptomer, pasientrapporterte utfallsmål, livskvalitet og helse
  • Mestring og self-management
  • Fungering i dagliglivet
  • Helseprofesjoners erfaringer og praksisutøvelse
  • Bedring som prosess og utbytte

Prosjekter

 

Publisert 9. juli 2014 10:25 - Sist endret 19. feb. 2021 08:04

Deltakere

Se alle deltakere