Deltakere i Self Management (SELMA)

Andre deltakere

  • Kari G. Dahl (OUS)
  • Heidi Holmen (OUS/OsloMet)
  • Tone Vidnes (OUS)
  • Kjersti Lønning (OUS)
  • Kathe Meyer (OUS)
  • Kirsti Riiser (OsloMet)
  • Sølvi Helseth (OsloMet)
  • Kristin Urstad (UIS)