English version of this page

Kunnskapsoverføring i helsetjenesten (KNOWIT)

Effektiv kunnskapsoverføring er forutsetning for gode helsetjenester. Vi utforsker faktorer som hemmer og fremmer oversettelsesprosesser i helsetjenesten, samt utvikler begreper og modeller til å evaluere og fasilitere dem.

KNOWIT samarbeider med Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE)

 

See English pages for more information

Publisert 28. mai 2014 15:02 - Sist endret 1. okt. 2020 20:52