Aktuelle saker

Publisert 20. aug. 2019 10:14

Et nytt prosjekt skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering får de prøve seg rollen som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem.

Published May 3, 2018 8:34 AM

Oslo legeforening og 7 andre organisasjoner arrangerte 8. April debatt om irregulære og papirløse migranter. Disse har gjennomgående dårligere helse enn andre grupper i befolkningen. Allikevel har de langt dårligere tilgang på helsehjelp.