Deltakere i Praktisk samfunnsmedisin

Navn Telefon E-post Emneord
Heidi Fjeld Førsteamanuensis +47-22850603 heidi.fjeld@medisin.uio.no
Anne Helene Kveim Lie Førsteamanuensis +47-22850607 +47 45471011 a.h.k.lie@medisin.uio.no
Anne-Lise Orvin Middelthon Professor +47-22850591 a.l.o.middelthon@medisin.uio.no Kvalitativ metode, Medikalisering av hverdagen, Migrasjons helse, Seksuell og reproduktiv helse, 'Utsatte' grupper
Christina Brux Mburu Universitetslektor +47-22850613 c.b.mburu@medisin.uio.no
Per Kristian Hilden Førsteamanuensis +47-93677775 (mob) p.k.hilden@nkvts.no
Ruth Jane Prince Førsteamanuensis +47-22857590 r.j.prince@medisin.uio.no
Kåre Moen Førsteamanuensis +47-22850599 +47-90923780 (mob) kare.moen@medisin.uio.no
Vilde Fastvold Thorbjørnsen Stipendiat +47-22845167 v.f.thorbjornsen@medisin.uio.no