Deltakere i Samfunn, helse og makt (SHEP)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kari Nyheim Solbrække Professor +47 22845373 90016689 k.n.solbrakke@medisin.uio.no Ikke-smittsomme sykdommer, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kapasitetsbygging, kjønn og global helse, kvalitative metoder, medikalisering av hverdagen
Hilde Bondevik Professor +47 22845387 +47 99797649 (mob) hilde.bondevik@medisin.uio.no
Eivind Engebretsen Professor og Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Kristin Margrete Heggen Professor +47 22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no
Lisbeth Thoresen Førsteamanuensis +47 22845004 47644484 lisbeth.thoresen@medisin.uio.no Døden, thanatologi, palliasjon, omsorg ved livets slutt, hjemmedød, aldring, pasientmedvirkning
Line Blixt Student line.blixt@medisin.uio.no Evidensbasert praksis, Teknologi, Kommunikasjon, Fysioterapi
Birgit Kvernflaten
Gunvor Aasbø Forsker gunvor.aasbo@medisin.uio.no pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Eira Bjørvik
Kaja Kvaale Stipendiat +47 22844633 +47 92620228 kaja.kvaale@medisin.uio.no Social inequality in health, Gender perspectives on illness and health, Qualitative methods
Anette Bringedal Houge Postdoktor 99224698 a.b.houge@medisin.uio.no Kriminologi og rettssosiologi, Internasjonal strafferett, Krig og konflikt, Krigsforbrytelser, Kriminalisering, Kjønn, Konflikt-relatert seksuell vold, Tortur, Institusjonell respons, Institusjonell kunnskap og kunnskapsoverføring
Lena Fauske Førsteamanuensis lena.fauske@medisin.uio.no
Eva-Mari Andersen Stipendiat +47 22858126 +47 97086592 (mob) e.m.andersen@isp.uio.no somatisk sykdom, psykisk sykdom, kreft, kreftoverlevende, stress og mestring, sorg, jevnaldrenderelasjoner, disability studies
Dagrun Kyte Gjøstein Student d.k.gjostein@medisin.uio.no
Hanna Valstad Student hanna.valstad@studmed.uio.no
Eva Margareta Aurén-Møkleby Stipendiat e.m.auren-mokleby@medisin.uio.no

Andre deltakere