Deltakere i Samfunn, helse og makt (SHEP)

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Kari Nyheim Solbrække Professor +47 22845373 +4790016689 (mob) 90016689 k.n.solbrakke@medisin.uio.no medisinsk sosiologi, kreftoverlevelse, IVF, livmorhalsscreening, kjønn og helse, kvalitative metoder, Medikalisering av hverdagen
Hilde Bondevik Professor +47 22845387 +47 99797649 (mob) hilde.bondevik@medisin.uio.no
Eivind Engebretsen Visedekan for bachelor-, master- og postdoktorprogrammer / Professor 22 84 53 52 92 42 52 31 (mob) eivind.engebretsen@medisin.uio.no Bærekraftmålene, Kunnskapsteori, Evidensbasert medisin, Kunnskapstranslasjon, Tekstanalyse, Kritisk helseforskning
Kristin Margrete Heggen Professor +47 22845376 k.m.heggen@medisin.uio.no
Lisbeth Thoresen Førsteamanuensis +47 22845004 47644484 lisbeth.thoresen@medisin.uio.no thanatologi, palliasjon, omsorg ved livets slutt, hjemmedød, aldring, pasientmedvirkning
Line Blixt Student line.blixt@medisin.uio.no Evidensbasert praksis, Teknologi, Kommunikasjon, Fysioterapi
Birgit Kvernflaten +47 22858794 93669684 birgit.kvernflaten@medisin.uio.no
Gunvor Aasbø Førsteamanuensis gunvor.aasbo@medisin.uio.no pårørende, Helsetjenester, Kronisk sykdom, screening, Sosial ulikhet, Sosiologi, Kvalitativ metode, kjønn og helse
Eira Bjørvik Postdoktor +47 22859201 eira.bjorvik@medisin.uio.no Medisinsk historie, teknologi- og vitenskapshistorie, kreftoverlevelse, kvalitative metoder
Kaja Kvaale Stipendiat +47 22844633 +47 92620228 kaja.kvaale@medisin.uio.no Social inequality in health, Gender perspectives on illness and health, Qualitative methods
Lena Fauske Universitetslektor lena.fauske@medisin.uio.no
Eva-Mari Andersen Stipendiat +47 22858126 +47 97086592 (mob) e.m.andersen@isp.uio.no somatisk sykdom, psykisk sykdom, kreft, kreftoverlevende, stress og mestring, sorg, jevnaldrenderelasjoner, disability studies
Dagrun Kyte Gjøstein Student d.k.gjostein@medisin.uio.no

Andre deltakere

  • Oddgeir Synnes
  • Line Merete Mediå
  • Ellen Marie Lykke Trier
  • Gro Rugseth
  • Anne Stine Bergqvist Røberg
  • Kristine Hjulstad