Bøker

Publisert 16. juli 2014 13:26

Målet med «Journalen» er å vise at kreft ikke bare er lidelse og tristhet. Sykdom kan også forsterke helsens kilder: Verdighet, mening og tilhørighet.

Publisert 16. juli 2014 13:25

Fattigdom i Norge handler om hvem som er fattige, hvordan fattigdom utvikler seg, og hvilke politiske fattigdomsdilemmaer vi har i dagens Norge. Bjørgulf Claussen drøfter ulike måter å se, beskrive og måle fattigdom på og hvilke utfordringer de medfører.

Publisert 31. juli 2012 13:35

Med sedvanlig skarp og humoristisk penn deler Per Fugelli sine tanker og erfaringer som syk, og utfordrer oss om tause og ladete emner.

Publisert 31. juli 2012 13:35

Nå foreligger folkets egen helsemelding. Hva er god helse for det norske folk?

av Per Fugelli og Benedicte Ingstad

Publisert 31. juli 2012 13:35

Essays om helse og verdighet

Nokpunktet er et kampskrift for det ufullkomne mennesket og det rause samfunnet.

Publisert 2. mars 2011 10:32

How is sickness absence influenced by experienced illness, disease, and social context? This book offers new and original perspectives on the current debate.