Fattigdom i Norge

Fattigdom i Norge handler om hvem som er fattige, hvordan fattigdom utvikler seg, og hvilke politiske fattigdomsdilemmaer vi har i dagens Norge. Bjørgulf Claussen drøfter ulike måter å se, beskrive og måle fattigdom på og hvilke utfordringer de medfører.

Bokomslag: Cappelen Damm

Noen sentrale spørsmål i boka er:

  1. Hvem er fattige?
  2. Hvordan kan vi definere og måle fattigdom?
  3. Hvilke ulike uttrykk har fattigdom?
  4. Hvordan skapes og vedlikeholdes fattigdom?

Fattigdom i Norge er skrevet for studenter innen sosial- og helsefagene. Boka er nyttig også for alle som berøres av fattigdomsproblematikk i sitt arbeid eller gjennom politisk interesse og virksomhet.

Publisert 16. juli 2014 13:25