Forskningsfokus

Trygdemedisin-forskningen omfatter særlig studier av legenes sykmeldingspraksis, sosiale aspekter ved sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering. Dessuten studier av innvilget og avslått uførepensjon etter individuelle faktorer og sosialmedisinsk kontekst, som for eksempel konsekvenser av bedriftsinnskrenkninger.

Ullensakerundersøkelsene gjør nå sin fjerde spørreskjemaundersøkelse av den voksne befolkningen i Akershus-kommunen Ullensaker. Den første ble gjort i 1990. Oppfølgingsstudien har blant annet vist at den sosiale og medisinske prognosen er god om folk rapporterer smerter i ett ledd, men blir verre jo flere ledd som er plaget.

Rehabiliteringsarbeidet vårt har blant annet vært knyttet til Natur-Kultur-Helse-senteret (NaKuHel) som startet på Sem i Asker i 1994. Ideen er forebygging og rehabilitering gjennom helsefremmende (salutogene) natur- og kulturaktiviteter. NaKuHel-konseptet har utviklet seg til en bevegelse som har vekket både nasjonal og internasjonal interesse. Våre attføringsstudier utføres i dag også i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering på Rauland og UMB Helse.

Skadeforebygging og forskning har vært utført siden 1979 av våre folk bl.a. gjennom ´Skadeprosjektet på Værøy´ som har blitt en modell for WHOs Safe Community satsing internasjonalt. Samtidig har vi arbeidet for å få opprettet skaderegistre til bruk for forebygging og forskning.

Publisert 2. mars 2011 10:26 - Sist endret 2. mars 2011 10:26