English version of this page

Interdisiplinært forum for forskning på antibiotikaresistens (INFRA)

Et tverrfaglig nettverk for forskere som jobber med antibiotikaresistens ved Institutt for helse og samfunn.

Bildet kan inneholde: font, tekst, gul, materiell eiendom.

Foto: Colourbox.com / Bayer

Om nettverket

Interdisiplinært forum for forskning på antibiotikaresistens (INFRA) er et forskernettverk som har som mål å fremme og styrke tverrfaglig samarbeid og forskning på antibiotikaresistens ved Institutt for helse og samfunn (Helsam). INFRAs mål er å fungere som et møtepunkt for nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter på antibiotikaresistens på tvers av Helsams avdelinger.

Mer informasjon

Les mer om oss, og finn arrangementer, nyheter og ressurer på de engelske nettsidene.

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, mennesker, team, begivenhet, ungdom.
Nettverket INFRA hadde sitt første seminar i februar 2020. 

 

Publisert 15. nov. 2019 09:34 - Sist endret 4. mars 2020 08:16

Kontakt

Lise Bjerke

Organisering

INFRA koordineres av:

Samarbeid