Arrangementer

Tidligere

Sundvolden Hotel
Tid og sted: 28. mai 201829. mai 2018, Sundvolden Hotel

Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo (HERO) og Helseøkonomi Bergen (HEB) inviterer til den 20. nasjonale helseøkonomikonferansen 2018 på Sundvolden Hotel. Konferansen byr på forskningsbaserte foredrag og dialog mellom forskere, praktikere og beslutningstakerne.

Tid og sted: 16. mai 2017 14:0015:30, Seminarrom 3, Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3a

Open guest seminar with Ching-to Albert Ma, Boston University and University of Oslo. Coffee and tea at 14. 00, the seminar starts at 14.15.

Portrett
Tid og sted: 14. mars 2017 14:1515:30, Forskningsparken, møterom Hagen 4

Open HERO-seminar with Daniel Wiesen, University of Cologne and University of Oslo. Coffee and tea from 14.00.

Tid og sted: 12. jan. 2016 14:1515:30, Forskningsparken, møterom Hagen 4

HERO-seminar med Anne Sophie Oxholm, University of Southern Denmark, Department of Business and Economics, COHERE.