Er liggetid betinget av finansieringsordningen? - En analyse av paneldata fra 63 norske somatiske sykehus i årene 1976 - 1999

2001/13: Nerland, S., Senter for helseadministrasjon & HERO. (PDF)

Fulltekst

Sammendrag

Hvilke effekt har finansieringsordningene for sykehusenes utgifter på gjennomsnittelig liggetid på sykehusene? Dette spørsmålet blir behandlet i rapporten 2001: 13 "Er liggetid betinget av finansieringsordningen? - En analyse av paneldata fra 63 norske somatiske sykehus i årene 1976 - 1999".

Publisert 25. mai 2011 16:24 - Sist endret 3. okt. 2011 15:32