Deductibles in Health Insurance: Pay or Pain

2002/13: by Asheim, A.B., Nilssen, T. Department of Economics & A.W. Emblem Faculty of Economics and Social Science Agder University College (PDF 261 kb)

Fulltekst 261 kb

Sammendrag

I mange land er folk forsikret for tap av inntekt og medisinske utgifter ved sykdom gjennom offentlige ordninger. Men hva om slike ordninger ikke finnes og man har private forsikrings-ordninger? Folk vil da kjøpe en uføreforsikring som dekker tapt inntekt ved sykdom og arbeidsuførhet, og en helseforsikring som dekker økonomiske utgifter for medisinsk behandling. De to typene forsikringer beskytter for konsekvensen av samme risikofaktor, det å "miste helse", og bør derfor kunne samles i én forsikring som både dekker tap av arbeidsinntekt og medisinske utgifter.

Økonomisk teori har så langt sett på de to typene forsikring hver for seg. Men i dette arbeidet studeres virkningen av en kombinert helse- og uføreforsikring. Forfatterne lanserer en modell der mennesker er forskjellige langs to dimensjoner: risiko for å bli syk, og arbeidsevne når man er frisk. Begge disse er størrelser som ofte ikke er kjent for andre. Forfatterne finner at der forsikringstager har privat informasjon om egen sannsynsynlighet for å bli syk, vil en konkurransedyktig forsikringsordning kunne åpne opp for at mennesker med lav sykdomsrisiko betaler en egenandel delvis i form av redusert medisinsk behandling.

ISBN 82-7756-092-3

Publisert 25. mai 2011 16:23 - Sist endret 7. okt. 2011 11:43