Nyere metoder: Hvordan prioritere helsetiltak når både effekter og kostnader er usikre?

HERO WP 2010/05: Forfattere: Moger, T, Guttormsen, A.G., Kristiansen, I.S., Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB, & Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense (PDF 228 kb)

Hvordan skal samfunnet best prioritere mellom ulike behandlingstyper? Metoder for økonomiske evalueringer av behandlinger drøftes i denne rapporten fra Moger, Guttormsen og Kristiansen. (Fotocollage: G.K. Tjoflot)

Fulltekst

Sammendrag

I denne artikkelen drøfter forfatterne bruk av nyere metoder innen økonomisk evaluering som samfunnet kan bruke for å prioritere mellom ulike behandlinger der både effektene og kostnadene er usikre. Tradisjonelt har man brukt p-verdier når man skal vurdere om én behandling er bedre enn en annen.

I et eksempel som benytter metoder fra moderne cost-effectiveness analyser, viser vi at dette ikke alltid er en god metode for prioritering mellom helsetiltak. Fokus på p-verdier kan medføre at samfunnet tar beslutninger som med stor sannsynlighet er i strid med samfunnets målsetting med helsetjenesten.

 

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-217-9


 

Publisert 25. mai 2011 19:03 - Sist endret 15. nov. 2011 21:50