Trenger vi flere kliniske studier? Om verdien av mer informasjon i evaluering av helsetiltak

HERO WP 2010/6: Forfattere: Guttormsen, A.G., Moger, T, Kristiansen, I.S., Institutt for økonomi og ressursforvaltning, UMB, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo & Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense (PDF)

Fulltekst

Sammendrag

I denne artikkelen viser forfatterne Guttormsen, Moger og Kristiansen hvordan vi kan analysere verdien av informasjon i helseøkonomisk evaluering. I de fleste analyser er det usikkerhet knyttet til både helseeffekter og kostnader, i noen tilfeller kan denne usikkerheten reduseres ved å utføre flere kliniske studier. Ved hjelp av to eksempler viser de hvordan vi kan regne ut verdien av å utføre flere studier.

I det ene eksempelet bruker de realopsjonsteori hentet fra tradisjonell investeringsanalyse, mens  de  i det andre eksempelet bygger videre på stoff presentert i:  Moger, T.A., Guttormsen, A.G., Kristiansen, I.S., 2010. Nyere metoder: Hvordan prioritere helsetiltak når både effekter og kostnader er usikre. Helseøkonomisk forskningsprogram ved UiO - Volum 2010:5. HERO skriftserie/Working paper.

 

ISSN 1890-1735
ISBN 978-82-7756-218-6


 

Publisert 25. mai 2011 19:03 - Sist endret 7. okt. 2011 13:21