Samarbeid med Oslo kommune

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune og Institutt for helse og samfunn har inngått en samarbeidsavtale knyttet til forskning, utdanning, formidling, personell- og tjenesteutvikling. Visjonen er å skape "Oslo universitetskommune”.

Aktuelle saker

  • mor-barn300px Hjelp til nye mødre

    Stovner bydel går i bresjen for tettere oppfølging av nye mødre. Helseetaten i Oslo kommune, Bydel Stovner og Institutt for helse og samfunn ved UiO samarbeider på et prosjekt som retter seg mot førstegangsmødre eller ny mor i bydelen.

Karriereintervjuer

  • henning300px Bydelsoverlege Henning Mørland

    Mørland fikk ny kunnskap om økonomi og finansiering i helsetjenesten gjennom master i helseadministrasjon. Han ble også mer bevisst i forhold til ledelse og ledelsesteori.

Kontakt

Koordinator

Maria J. Leirbakk

Arbeidsgruppen

Terje P.Hagen, UiO

Jeanette Magnus, UiO

Marit Kirkevold, UiO

Kari Sletnes, Oslo kommune

Inger Elisabeth Salvesen, Oslo kommune

Peter Martin, Oslo kommune

Maria Leirbakk, UiO/Oslo kommune

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer