Aktuelle saker

Publisert 4. feb. 2015 15:08

Stovner bydel går i bresjen for tettere oppfølging av nye mødre. Helseetaten i Oslo kommune, Bydel Stovner og Institutt for helse og samfunn ved UiO samarbeider på et prosjekt som retter seg mot førstegangsmødre eller ny mor i bydelen.

Publisert 30. apr. 2014 13:09

Norsk forskningsråd (NFR) vil 2.juni lyse ut støtte til bevilgning av inntil 50 % av kostnadene for en offentlig sektor-ph.d. Totalt er det beregnet å sette i gang om lag 25 prosjekt i løpet av 2014.

Publisert 28. apr. 2014 15:04

Arbeidsgruppen for samarbeidsavtalen har utarbeidet en behovsanalyse for samarbeidet. Denne har til hensikt å bedre forstå og bli kjent med hvilke ønsker og behov det ligger hos begge parter.

Publisert 11. apr. 2014 15:17

Masterstudenter i avansert geriatrisk sykepleie og sykepleievitenskap presenterte prosjekter innenfor kvalitets- og fagutvikling i åpent seminar 4. april ved Oslo universitetssykehus.

Publisert 26. juni 2013 11:33

Victoria Telle Hjellset fikk premien for beste forskningsarbeid om Oslo-tematikk i 2012 fra Kunnskap Oslo 20. juni 2013.

Publisert 12. juni 2013 11:00

Masterstudenter i sykepleievitenskap og avansert geriatrisk sykepleie presenterte sine prosjekter for inviterte ved Geriatrisk ressurssenter 7. juni 2013. Begge masterkullene presenterte oppgaver der noe av erfaringene kom fra studiebesøk ved Geriatrisk ressurssenter, og en introduksjon til mangfoldet innenfor Samhandlingsarena Aker.

Publisert 6. feb. 2013 14:48

Hvordan kan samarbeid innen utdanningsfeltet gi faglig løft?

Publisert 31. jan. 2012 16:53

På oppstartsseminaret 27. januar var det en entusiastisk forsamling av ledere i Oslo kommunes helse- og velferdsetater og forskere ved Helsam, som delte ideer for mulig forskningssamarbeid.